Али Али - финансов контрольор и дипломиран експерт-счетоводител в Payhawk - решението за управление на разходите на бъдещето.

Али Али

Финансов контролер
LinkedIn

Али Али е финансов контрольор в Payhawk. Той е акредитиран счетоводител с мениджърски опит от водещите глобални одиторски компании. Работил е с брандове в цяла Европа и САЩ, като е работил с различни GAAP стандарти за отчетност. Той разполага с опит в контрола на финансовата отчетност.

Вижте всички статии от Али