ОТЧИТАНЕ НА CO2 ЕМИСИИ Следете с лекота въглеродните емисии и ускорете ESG отчитането

Payhawk Green проследява въглеродните емисии и опростява събирането на данни за отчитане на устойчивостта и ESG. По този начин ви помага да разберете по-добре въздействието на вашите операции и верига за доставки върху околната среда.

Изображение с текст: Съответствие с GHG протокола на Световния институт по ресурсите
Billa logo
Decathlon logo
discordia logo
hrs logo
Scalefocus logo
Chaos Logo

Разберете въглеродния отпечатък на вашите бизнес разходи

Какви са емисиите ви от обхват 3

Отчитането на въглеродните емисии е трудно. За съжаление обаче, отчитането на емисиите от обхват 3 е още по-трудно. Но Payhawk не само ще ви помогне с това, но с новите функции ще идентифицирате потенциални действия, с които да спестите въглеродни емисии. Ето как:

 • Автоматично проследяване на въглеродните емисии на всички разходи с карти
 • Разчитате на глобално надеждният протокол GHG (протокол за парникови газове) за корпоративно счетоводство
 • Възползвайте се от детайли за разходите, като категория, отдел, проект и други
следене на емисиите от обхват 3

Разполагайте с пълната информация и пестете време с автоматичното събиране на данни

Вземете преднина пред останалите като следите релевантните фактори за устойчивост при всеки разход в момента на извършването му. По този начин ще можете и да облекчите работата по отчитане на въглеродните емисии във вашата компания.

 • Въведете категории на GHG емисии или категории на CEDA за всеки разход или фактура
 • Разделете категориите по доставчик или ги избирайте за всеки отделен разход
 • Експортирайте данните с лекота за по-подробен анализ
проактивно събиране на данни

Данни, с които ще разберете по-добре веригата ви на доставки

Ускорете вашите проектите като въведете допълнителна информация за доставчиците си в платформата.

 • Маркирайте доставчиците си по критерии за устойчивост
 • Определете полета за разходни данни по отделни продавачи
 • Експортирайте бързо и лесно данните, за да идентифицирате тенденции и области за подобрение
събирайте данни от вашите доставчици

Започнете с отчитането на CO2 емисии сега. Лесно е!

Служителите плащат със своите карти Payhawk

Служителите плащат със своите карти Payhawk

Независимо дали става въпрос за разходи в движение или онлайн, вие виждате всичко в момента, в който се случва.

Сложните калкулации на CO2 са работа на платформата

Сложните калкулации на CO2 са работа на платформата

Изчисленията на емисиите се правят съгласно протокола GHG и се отнасят към всяка транзакция.

Вашият отчет е готов

Вашият отчет е готов

Изтеглете данните по всяко време и ги използвайте за по-нататъшен анализ или ги споделете с трети страни.

е-книга

Готов ли е финансовият ви екип за отчитане по ESG?

Финансовите екипи имат важна роля в интегрирането на ESG в процеса по взимането на решения. Разгледайте нашето пълно ръководство, за да научите:

 • Какво съдържа един ESG отчет?
 • Как изглежда корпоративното ESG на практика?
 • Защо финансовите екипи трябва да се интересуват от ESG?
електронна книга ESG

Често задавани въпроси

Искате ли да разберете повече за Payhawk?

Открийте как Payhawk може да бъде част от вашите усилия за устойчивост

Измервайте въздействието на разходите си върху околната среда с Payhawk Green още днес