Софтуер за управление на задълженията и плащанията по фактури

Контролирайте, управлявайте и обработвайте фирмени фактури в голям мащаб, грижете се за плащанията и извършвайте възстановявания — всичко това на едно място.

Фактури

Елиминирате ръчната работа
Спестете повече от два часа ръчна обработка на финансови данни на ден с интелигентна автоматизация, включваща софтуер за управление на фактури, оптично разпознаване на символите (OCR данни) и машинно обучение.

Автоматизирано извличане на данни на 60+ езика
Автоматично извличане и съгласуване на данни от фактури на повече от 60 езика и дигитализиране на счетоводството. Софтуерът за управление на фактури на Payhawk извлича името на доставчика, датата, датата на падежа, държавата, номера на ДДС и сумата във всички ваши субекти и/или валути.

Умно машинно обучение
Спестете време за коригиране на вписванията с алгоритмите за машинно обучение (ML) на Payhawk, изградени върху OCR данни. Интелигентното ML ще открива и извлича съответната информация за фактурата вместо вас, колкото повече го използвате.

Ускоряване на фирмените одити

Бъдете готови за одит с интуитивния софтуер за сметки за задължения и управление на фактури. Payhawk събира цялата необходима информация за разходите за финансови одити, съхранява одитна пътека и включва имената на одобряващите в експортите.

Един инструмент за всички ваши нужди, свързани с разходите

Управлявайте фирмените карти, отчетите за разходи, възстановяванията и фактурите в една единствена платформа за управление на разходите. През следващата година ще работим усилено, за да добавим функционалности като управление на поръчки и доставчици. Очаквайте подробности.

Плащания

Преглеждате и плащате фактурите си директно от Payhawk

Оптимизирайте плащанията по фактури със специални IBAN, позволяващи незабавни плащания в SEPA, Faster Payments, ACH и Бисера преводи, които са напълно интегрирани с процеса на управление на доставчиците ви.

Управлявате и плащате фактури в голям мащаб

Дефинирайте своя персонализирана процедура за одобрение за всеки тип разходи (карти, фактури, възстановявания) и създайте многостепенни вериги за одобрение, които се адаптират към фирмените ви правила за плащане.

Забравете за просрочените плащания

Кажете сбогом на лошите платежни практики и таксите за просрочени плащания. Payhawk ви позволява да създавате справки за просрочени фактури и да плащате всички тях накуп само с няколко кликвания.

По-голяма сигурност

Поддържайте сигурността си с интелигентни проверки. Payhawk проверява банковите данни на доставчиците, използвани при всяко плащане, за да намали риска от измами или погрешни разходи. Ако данните се различават от използваните преди това, ще бъдете предупредени да ги сверите с вашия доставчик.

Ускорете осчетоводяването с интеграции на локални ERP

Намалете ръчното въвеждане и грешките в счетоводството си благодарение на нашите местни интеграции. Всички плащания, извършени чрез Payhawk, автоматично се съгласуват с вашата ERP и счетоводна система и следват концепцията за начисляване, което ви позволява лесно да разграничавате датите на фактурите и плащанията.

netsuit
quickbooks
microsoft dynamics
excel
exact
datev
okta
google workspace
travel perk
60dias
azure
netsuit
quickbooks
microsoft dynamics
excel
exact
datev
okta
google workspace
travel perk
60dias
azure

Разходи за пътувания

Проследяване и изплащане на командировъчните разходи на служителите ви

Използвайте софтуера за разходи за бизнес пътувания на Payhawk за проследяване и изплащане на пропътуваните километри, дневните разходи и възстановяванията на лични средства — и всичко това на едно място.

Често задавани въпроси

Софтуерът на Payhawk подпомага финансовите и счетоводните екипи в процесите на плащане на задължения с автоматизирано въвеждане на данни за фактури чрез OCR, управление на фактури, плащане на фактури и съгласуване с ERP или счетоводен софтуер.

Сметките за задължения се отнасят до задължения на компанията към нейните кредитори или доставчици, които все още трябва да бъдат платени. Като цяло това могат да бъдат фактури на доставчици, такси, плащания на изпълнители и др. Сметките за вземания се отнасят до парите, които клиентите на компанията дължат за стоки или услуги, които са получили, но все още не са платили.

Правилното въвеждане на данни е от решаващо значение за избягване на системни грешки в счетоводството, които могат да доведат до глоби, санкции, проблеми с одита и управленската отчетност.

Уверяваме се, че цялата необходима информация се експортира към вашата счетоводна или ERP система. Прочетете повече в нашите помощни статии и проверете каква информация се експортира директно към NetSuite, Quickbooks, Xero, Datev и Exact Online.

Payhawk не начислява такси за нито един от преводите, извършени чрез SEPA незабавни плащания, бързи плащания (Faster Payments), Бисера или ACH.

Всеки клиент с план All-in-one или план Enterprise Suite може да получи достъп до решението на Payhawk за сметки за задължения. Прочетете повече за плащането на фактури в нашата помощна статия.

Не е необходимо да настройвате каквото и да било в акаунта си, но ви предлагаме да активирате пощенската кутия за разходни документи както и да създадете специфични процедури, за да можете да централизирате плащанията по фактури в рамките на организацията си.

Да, безопасно е. Payhawk се свързва директно с банковата сметка на служителя ви и ви позволява да извършите превода чрез SEPA незабавни или FP (бързи плащания), Бисера. Прочетете повече за възстановяването на средства на служителите ви в тази помощна статия.