Умно решение за контрол и видимост на разходите

Дръжте под контрол всичките си бизнес разходи, без значение дали са направени с банков превод или картово плащане — всичко на едно място.

Дръжте картовите плащания под контрол

Дайте свобода на колегите си, без да губите контрол върху разходите. Възползвайте се от решение, обединяващо корпоративни карти и софтуер за управление на разходите.

Издаване на карти навсякъде, по всяко време

Издаване на карти навсякъде, по всяко време

Издавайте дебитни карти индивидуално или групово и създавайте екипни карти и бюджети. Не е нужно да чакате седмици за издаване от банка; виртуалните карти на Payhawk са готови за ползване моментално.

 Определяне на картови лимити

Определяне на картови лимити

Определете индивидуални или общовалидни картови лимити за разходи, без да е нужно да управлявате всяка карта индивидуално. Можете лесно да правите промени и да настроите сигнализация при изчерпване на средствата, за да знаете кога балансът по дадена карта намалява.

Използване на безрискови карти с нулев баланс

Използване на безрискови карти с нулев баланс

Издавайте карти с нулев баланс и инструктирайте ползвателите да подават опростени заявки за захранване чрез мобилното приложението. Одобрете автоматично заявките или създайте автоматични процедури за одобрение въз основа на заявената сума.

 Блокирайте или замразявайте карти

Блокирайте или замразявайте карти

Спрете картовите разходи с няколко кликвания в случай на злоупотреба или подозрително поведение на служител. Разрешили сте проблема? Можете да активирате отново картите моментално за възстановяване на ползването им.

Изтриване на карти

Изтриване на карти

Можете лесно да изтриете определени карти при напускане на служителя. Необходимо е само да приключите картата в портала, без никакви изисквания или очаквания за напускащия служител.

Обща обработка

Обща обработка

Можете да спестите време за управлението на картите като ги обработвате общо. Управлявайте множество карти и задайте различни правила в зависимост от йерархията на служителите.

В помощ на вашите правила за разходите

Използвайте софтуер, стимулиращ спазването на правилата, и направете политиката за управление на разходите достъпна на картодържателите чрез работни процеси за одобрение, правила за харчене и умни автоматизации.

Активно приемане и спазване

Сбогувайте се с остарели пренебрегвани политики за управление на разходите и насърчавайте спазването им с вградени правила и лимити с възможност за персонализиране. И всичко това допълнено от мобилно приложение, което служителите харесват.


Персонализиране на правилата за харчене

Задайте и актуализирайте правилата за картите индивидуално или общо във връзка с единични транзакции, дневни лимити, йерархия и видове разходи, за да можете да реализирате своята политика за разходите и да я актуализирате при нужда.

Политика за управление на разходите на Payhawk

Блокиране на офлайн разходите

Изберете дали да позволите или не онлайн плащания. Ако например компанията ви използва карти основно за пътувания, тогава можете лесно да спрете достъпа до онлайн плащания.

Задавания на тегления от банкомат

Решете дали колегите ви могат да използват или не картите на банкомат. Администраторите и счетоводителите могат лесно да активират индивидуално или общо ползването на карти на банкомат и да го деактивират при нужда.

Лесно възстановяване на разходите за корпоративно пътуване с помощта на Payhawk

Спестете време с персонализирани процедури за одобряване на разходите

Спестете време и ограничете риска с автоматизирано одобряване на захранването и сигурна поетапна верификация.

Сигурни процедури за одобрение

Задайте стъпки за одобрение(или отхвърляне), проверка и изпълнение на заявки за захранване. Позволете на отговорниците за бюджета и финансовия екип да контролират или разширяват процедурите според необходимостта.


Многоетапно одобрение

Добавете допълнителни нива на одобрение в съответствие с политиката на вашата компания - лесно и с общи стъпки. Задайте одобрения и въведете автоматично уведомяване на определени лица въз основа на похарчената сума или заявеното захранване.


Одобрение по видове разходи

Създайте различни процедури за одобрение в зависимост от вида на разходите, включително картови плащания, банкови преводи, възстановяване на разходи, платени с лични средства, фирмени касови плащания и пътни.

Персонализиран процес на одобрение на разходите Payhawk - анимация

Безпроблемни интеграции на ERP и счетоводни системи

Можете да виждате всички разходи на компанията си в реално време — и да получавате своевременни нотификации — това ще ви помогне да адаптирате нивото на контрол и да подобрите резултатите на компанията.

Осигурете си мигновен достъп до най-актуалните данни и информация. Синхронизирайте данните за разходите, важни за бизнеса ви, с директна интеграция на ERP за пълна видимост и контрол.

Служители, обсъждащи работните си процеси за управление на разходитеСлужители, обсъждащи работните си процеси за управление на разходите
Леон Стийнбринк Финансов директор на Mercell

“Преди Payhawk одобрението беше едноетапно, а това не ми позволяваше да упражнявам достатъчен контрол. Като финансов директор ми харесва това, че с Payhawk контролираме кой какво може да одобрява. Накратко, Payhawk ни осигурява комбинация от ефективност и допълнителен контрол, а по отношение на финансите се нуждаем именно от това.”

Леон Стийнбринк Финансов директор на Mercell

Често задавани въпроси