Софтуер за управление на фирмените разходи за по-добър финансов контрол

Пакетен софтуер за управление на разходите, който проследява и помага на финансовите директори и финансовите екипи да оптимизират бюджетите и разходите на компанията.

Следите разходите на вашата компания

Следите разходите на вашата компания

Проследявайте в реално време всички бизнес разходи и транзакции. Ще разполагате с важна информация, която ще ви е от помощ при планирането и прогнозирането. И можете лесно да споделяте отчети със заинтересованите страни и висшето ръководство.

Всяко плащане става проследимо

Всяко плащане става проследимо

Можете да свържете определени карти с конкретни служители, за да знаете по всяко време чии са разходите. С индивидуални и екипни карти можете да съдействате на служителите при изразходването на средства в различни направления.

Създавате бизнес бюджети

Създавате бизнес бюджети

Организирайте управлението на бюджета си по разходни центрове и проследявайте плащанията и разходите спрямо тях в реално време. Можете да получите ценна информация за начина, по който се изразходват средствата в различните бизнес направления, и да коригирате бюджетите според нуждите.

Контролът е в ръцете на разпоредителите с бюджета

Контролът е в ръцете на разпоредителите с бюджета

Всеки отговорник за даден бюджет, независимо дали е отделен служител или ръководител на екип, разполага с видимост в реално време на бюджета за своя проект, когато получава заявки, за да може да направи оценка на действителните и планираните разходи и да следи размера на оставащите средства.

Никога не пропускате регулярни плащания или абонаменти

Никога не пропускате регулярни плащания или абонаменти

Използвайте корпоративната си карта за регулярни плащания за всичко от наем на помещения до абонамент за списания, а ако в свързаната карта няма достатъчно средства, ще ви напомним да я захраните преди срока за плащане.

Счетоводни данни

Счетоводни данни

Задайте разходни центрове, категории и ДДС в Payhawk. Нашият AI автоматично предлага правилните разходни данни за вашите фактури и регулярни плащания и използва машинно обучение за подобряване на препоръките въз основа на вашите действия.

Умно управление на фирмените разходи

Адаптивни и гъвкави инструменти за разходни политики, позволяващи ви да наблюдавате и ограничавате разходите, да задавате процедури за одобрение и в същото време да останете гъвкави

Задавате лимити на разходите

Определете лимити за конкретни служители или цели екипи и ги коригирайте по всяко време. Служителят, отговорен за бюджета на компанията, получава нотификации в реално време за одобряване на транзакции, което помага за намаляване на рисковете и измамите.

Персонализирани лимити за служители за просто управление на корпоративните разходи

Определяте политики за бизнес разходите и процедурите за одобрение

Изградете политики за разходите с нашите усъвършенствани процедури и се погрижете за контрола на картите, като например периодични лимити, тегления от банкомати и веригата за одобрение на заявките. Можете да управлявате общо фирмените карти, без да се налага да се занимавате с контрола на отделните карти.

Работни процеси на възстановяване на разходите на служителите въз основа на автоматични счетоводните процеси

Персонализирате веригата на одобрение

Създавайте персонализирани вериги за одобрение в зависимост от собствените ви комплексни политики за разходите. Добавяйте множество отговорни служители за одобряване на заявка.

Персонализирани работни процеси за автоматично управление на разходите на служителите

Поддържате гъвкавост на одобренията

Няма нужда да чакате докато отново сте на бюрото си, одобрявайте заявки бързо и в движение чрез приложението Payhawk на мобилното ви устройство.

Пример за заявка за възстановяване на служител от таблото за управление на бизнес разходите на Payhawk

Ясна и практична отчетност

Подробни, персонализирани и лесни за ползване отчети, които помагат за управление и оптимизиране на бизнес разходите

Помощ за вашия финансов екип

Помощ за вашия финансов екип

Покажете на финансовия си екип данни за паричните потоци в реално време и състоянието на всеки бизнес бюджет, включително отчети за общите разходи на компанията, както и по разходни центрове и екипи, с възможност за филтриране по категории, доставчици и служители.

Създавате персонализирани отчети

Създавате персонализирани отчети

Създавайте отчети, които са подходящи за вашия бизнес, като филтрирате транзакциите по фирмена карта, категория, служител, доставчик, липсващ разходен документ, суми и др. Създавайте и запазвайте персонализирани филтрирани изгледи, за да са ви винаги под ръка.

Следите вашите абонаменти

Следите вашите абонаменти

Проследявайте всички разходи за абонаменти и предоставяйте информация за предстоящите плащания на компанията, за да помогнете на служителите да преценят месечните си разходи. Анализирайте разходите за абонаменти и показвайте всички промени в плащанията в момента на извършването им.

Често задавани въпроси