Управление на разходите за група от дружества

Подобрете паричния поток и улеснете месечното приключване с нашето цялостно решение, специално насочено към компаниите с множество юридически лица и дъщерни дружества. Включително и международни.

„Груповото табло на Payhawk ни дава възможност за гъвкав и бърз контрол на всички разходи на компанията. Вече можем да планираме ликвидността по-ефективно и прецизно и да осъществяваме по-добър контрол чрез сегментиране на данните от различните дъщерни дружества, екипи и видовете разходи.“

Серкан Юксел, Ръководител цифрова трансформация във финансите, Hypoport SE

Подобрете видимостта над разходите на дъщерните дружества

Груповото табло на Payhawk дава възможност на финансовия ви екип да следи всички разходи на групата на едно място. От банкови разходи и възстановяване до фактури и абонаменти, можете да проверявате кой харчи най-много в даден екип и правен субект, без дори да сменяте екраните.

Контролирайте паричния поток за различните субекти и валути

Подобрете контрола на паричния поток на ниво група като визуализирате актуалните средства спрямо разходите чрез груповото табло. Получавате предупреждения за ниски наличности за всички субекти и валути, за да можете да действате бързо при изчерпване на средствата.

Оптимизиране на сметките за задължения

Проверявате бързо липсващата информация за всяка от компаниите в групата. Преглеждате броя на разходите, за които са необходими действия, като например одобрение или плащане, и предприемате съответните действия за приключването им.

По-бързо приключване на месеца

Управлявате приключването в края на месеца по-бързо и по-ефективно. Не е необходимо да чакате до края на месеца, за да стартирате процедурата.Вече можете лесно да проследявате и изисквате разходи с липсващо одобрение само с няколко кликвания.

SВ помощ на счетоводството за на големи компании с множество дружества

От споделяне на фактури между субекти или субекти, които търгуват помежду си, счетоводството на големи компании с множество дружества може да е кошмар. Създаването на сметка в Payhawk за всеки от юридическите ви субекти елиминира междуфирмените транзакции и заемите между дъщерните дружества. Освен това, с управлението на множество субекти получавате централизиран контрол и видимост — всичко на едно място.

Лесно въвеждане на екипите в различните субекти

С груповия модул за служители следите броя на служителите и активните потребители на Payhawk от компанията ви. Изпращате групови покани за служители, добавяте нови служители в различни субекти с едно щракване и назначавате мениджъри на екипи и лица, одобряващи разходи на ниво група.

Опростено управление на вашата екипна структура

Управлявате екипа си глобално и получавате цялата важна информация за вашите потребители на Payhawk на един екран. Създавате, изтривате и редактирате екипи на ниво група и елиминирате повтарящите се задачи, като например необходимостта от изпращане на покана на един и същи мениджър за всички субекти. Определяте множество администратори за групата за преглед на всички субекти.

Имате въпроси?

Основната разлика между Payhawk и други системи за множество субекти е, че Payhawk, в допълнение към достъпа до данните за разходите на ниво група, дава възможност и за издаване на корпоративни карти, позволява проследяване на изминатите километри, задаване на дневни и управление на личните разходи.

Моля, свържете се с вашия Customer Success Manager.

Не, цената не е свързана с броя субекти. Модулът е включен само в нашия Корпоративен план.

Модулът е достъпен във всички държави от ЕИП, Обединеното кралство и САЩ.