Управление на разходите за група от дружества

С функциите за управление на група от дружества можете да подобрите контрола над паричния поток и да улесните приключването на месеца при всички ваши юридически лица. Включително и при международните.

Серкан Юксел, Ръководител цифрова трансформация във финансите, Hypoport SE

„Груповото табло на Payhawk ни дава възможност за гъвкав и бърз контрол на всички разходи на компанията. Вече можем да планираме ликвидността по-ефективно и прецизно, и да осъществяваме по-добър контрол чрез сегментиране на данните от различните дъщерни дружества, екипи и видовете разходи.“

Серкан Юксел, Ръководител цифрова трансформация във финансите, Hypoport SE

Подобрете видимостта над разходите на дъщерните дружества

Груповото табло на Payhawk дава възможност на финансовия ви екип да следи всички разходи на групата от едно място. От банкови разходи и възстановяване на средства до фактури и абонаменти - можете да проверявате кой харчи най-много в даден екип и правен субект, без дори да сменяте екраните.

Илюстрация на дашборд за управление на разходите за група от дружества

Контролирайте паричния поток за различните дружества и валути

Подобрете контрола на паричния поток на ниво група като визуализирате актуалните средства спрямо разходите чрез груповото табло. Получавате предупреждения за ниски наличности за всички субекти и валути, за да можете да действате бързо при изчерпване на средствата.

Илюстрация за управление на разходите в 5 валути, използвайки софтуера за управление на корпоративните разходи на Payhawk

Оптимизиране на сметките за задължения

Проверявате бързо липсващата информация за всяка от компаниите в групата. Преглеждате броя на разходите, за които са необходими действия, като например одобрение или плащане, и предприемате съответните действия за приключването им.

По-бързо приключване на месеца

Управлявате приключването в края на месеца по-бързо и по-ефективно. Не е необходимо да чакате до края на месеца, за да стартирате процедурата. Вече можете лесно да проследявате и изисквате разходи с липсващо одобрение само с няколко кликвания.

Специално за счетоводството на компании с множество дружества

От споделянето на фактури между различните дружества до търгуването между тях - счетоводството на такъв тип големи компании може да бъде кошмар. Създаването на сметка в Payhawk за всеки от юридическите ви субекти елиминира междуфирмените транзакции и заемите между дъщерните дружества. Освен това получавате централизиран контрол и видимост на едно място.

Лесно управление на плащания по фактури

Въведете екипите от различните дружества лесно и сигурно

С груповия модул за служители следите техния брой и активните потребители на Payhawk от компанията ви. Изпращате групови покани, добавяте нови служители в различни дружесва с едно щракване и назначавате мениджъри на екипи и лица, одобряващи разходи на ниво група.

Опростете управлението на вашата екипна структура

Управлявате екипа си глобално и получавате цялата важна информация за вашите Payhawk потребители на един екран. Създавате, изтривате и редактирате екипи на ниво група и елиминирате повтарящите се задачи, като например необходимостта от изпращане на покана на един и същи мениджър за всички субекти. Определяте множество администратори за групата за преглед на всички субекти.

Илюстрирация на функциите на софтуера за управление на корпоративните разходи на Payhawk

Имате въпроси?