Оптимизирани разходи на екипа

Ефективно управление на фирмените разходи и разноски с множество карти за екипи и проекти.

Лесно споделяйте бюджети

Създавайте екипни карти със споделени бюджети за разходи, свързани с екипа, отдела или проекта.

Контролирате разходите на екипа или проекта

Дайте на финансовите мениджъри достъп в реално време до и контрол върху разходите, бюджетите и абонаментите на екипите.

Контролът е в ръцете на членовете на екипа

Съдействайте на членовете на екипа за разходи според нуждите си с фирмени карти, свързани с бюджета на екипа им.

Контролирате глобалните разходи

Управлявайте разходите на компанията в цял свят с глобално приети карти, задвижвани от вградени правила за разходите, бюджети и потоци за одобрение.

Избягвате валутни такси

Харчете без такси в лева, евро, щатски долари, британски лири, румънски леи. А за всички останали валути - възползвайте се от водещата на пазара такса превалутиране от 1,99%.

Извършвате плащания в световен мащаб

Помогнете на служителите си да плащат, независимо къде, с фирмена карта Payhawk Visa Commercial, приета от над 36 милиона търговци.

Изпращате по целия свят

Можете да изпращате фирмените си карти навсякъде по света с персонализирани пратки за всеки служител. Същият силен контрол за вашите финансови директори или мениджъри по финансите, нови места, на които вашите екипи могат да изразходват средства.

Лесно отчитане на разходите

Намалете купищата хартиени разписки с универсалния софтуер за управление и отчитане на фирмени разходи.

Често задавани въпроси

Фирмена карта за разходи е платежна карта, която се използва за извършване на плащания от името на юридическото лице. Например служител от екипа по продажби може да се наложи да плати вечеря с фирмената си карта за разходи по време на среща с клиент. Плащането се извършва по служебен път с картата, предоставена от компанията, и се свързва със съответната банкова сметка. Това означава, че на служителя не се налага да плаща със собствени пари и да чака компанията да му ги възстанови. И означава, че компанията получава незабавна видимост на разходите, при условие че картата е свързана с подходящ, цялостен софтуер. Някои доставчици на решения за управление на разходите, като Payhawk, разполагат и с вградени, персонализирани процедури, така че предприятията да могат да контролират разходите си и да определят лимити и одобрения.

Компаниите с определен размер се стремят да работят с решение за управление на разходите като Payhawk, за да управляват своите фирмени дебитни и кредитни карти. Можем да предложим на фирмите комплексно управление на разходите, което спестява безброй часове административна работа и предлага видимост и контрол върху разходите в реално време. Повечето разрастващи се компании и бизнеси няма да управляват собствените си фирмени карти. Вместо това те работят с експерти, които да автоматизират ръчната обработка на финансова информация, да контролират разходите, да интегрират техните плащания и счетоводни данни, да предложат чудесно потребителско изживяване и лесен начин за улавяне на разписки и фактури и да осигурят цялостен контрол и управление.

Вашият бизнес може да използва корпоративни платежни карти Visa за всички законни бизнес дейности, от които се нуждае. (За повече информация вижте условията на картовия оператор). Вашите ползватели на карти/служители просто трябва да извършат плащане с дебитната или кредитната карта, да снимат или изтеглят разписката, да я качат в приложението, да добавят малко информация и готово. След това разходът се показва в реално време, така че финансовият екип да може да проверява разходите, да следи бюджетирането и да създава реалистични прогнози. Поддържащият софтуер за виртуалните и физическите фирмени карти също така позволява на финансовия екип да задава лимити и да добавя процедури за одобрение в съответствие с фирмените политики, така че бизнесът да може да прилага добър контрол и управление на разходите.

Не. Корпоративните карти не са предназначени за лични, семейни или домашни цели. Вашата организация ще определи какво се категоризира като личен и служебен разход в рамките на своята политика за служебни разходи. Възможно е някои компании да приемат разходите за пътуване до офиса. Други може да очакват служителят сам да плати за пътуването и да отразят това в заплатата и обезщетенията му. В Payhawk имаме вградени персонализирани процедури за одобрение и лимити на разходите, което означава, че бизнесът може лесно да определи какво иска да бъде прието и за потребителите е много по-трудно да нарушават правилата.