Магдалена Христова

Мениджър по маркетинг за клиенти
LinkedIn

Маги е част от маркетинговия екип практически от самото му създаване – от трима души до сегашния глобален размер. Всестранно развит професионалист, тя започва с управление на социалните медии, води различни видео кампании и стартира отдела за маркетинг към клиенти в Payhawk. Извън офиса тя се бори с предизвикателствата в сноуборда с променлив успех – но не се отказва.

Вижте всички статии от Магдалена