В съзнанието на финансовия директор: Растеж без компромиси

Корица на доклада "В съзнанието на финансовия директор: растеж без компромиси"

Свалете доклада безплатно

Всички полета са задължителни

Бизнес обстановката, в която се намират днес финансовите директори, е динамична и сложна. Те се стремят да стимулират устойчив растеж, докато се опитват да останат конкурентноспособни като правят информирани стратегически решения.

Този доклад анализира как финансовите директори могат да използват бизнес данни, за да се справят с икономическите предизвикателства, без да правят компромиси с продуктите и услугите на компаниите им.

82% от финансовите директори споделят, че управлението на разходите е от съществено значение за контролирането на генералните бизнес разходи.

Изтеглете доклада, за да научите:

  • Как финансовите директори могат да постигат бизнес успехи без да правят компромиси с качеството и цената
  • Как с помощта на финансови технологии те могат да разберат по-добре останалите функции в компанията им
  • Как финансовите директори могат да помогнат на бизнеса да постига целите си