Анук Жирар - мениджър съдържание във френския клон на решението за управление на корпоративни разходи на Payhawk.

Анук Жирар

Мениджър на съдържанието
LinkedIn

Като мениджър Маркетингово съдържание, живееща в Париж, Анук Жирар е избрала за своя мисия да разказва по интригуващ начин за Payhawk на френския пазар. Нейната роля е да предлага полезна информация на френските финансови професионалисти и да позиционира Payhawk като лидер в региона.

Вижте всички статии от Анук