Sep 12, 2023
3 mins

Payhawk стартира Payhawk Green в партньорство с Lune

Днес Payhawk, глобалната платформа за управление на бизнес разходите, обяви "Payhawk Green" - новите функции, които помагат на компаниите да вземат по-устойчиви решения, свързани с фирмените разноски. Функциите са достъпни за всички клиенти без допълнително заплащане.

Payhawk

Прессъобщение

Новините накратко:

  • Payhawk обяви "Payhawk Green" - нов набор от функции в платформата, които помагат на компаниите да вземат по-устойчиви решения, свързани с техните бизнес разходи и въглеродните емисии от обхват 3.
  • Функциите ще помогнат на компаниите да се съобразят с новото законодателство на ЕС и Обединеното кралство и ще допринесат за осъществяването на вътрешни инициативи за устойчивост, като например компенсиране на въглеродните емисии.
  • Изчисляването на емисиите в платформата става в партньорство с Lune, като клиентите на Payhawk вече могат автоматично да определят количеството на CO2 от покупки, направени с карти, и то без никакво допълнително заплащане.

Ускорете отчитането по ESG с проследяване на CO2 емисиите


Във все по-голяма степен компаниите желаят - а същевременно от тях се и изисква - да станат по-устойчиви и прозрачни по отношение на своя въглероден отпечатък и усилията им за устойчивост. Например скоро те ще трябва да спазват законодателство като директивата на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD) и британската рамка за опростено отчитане на енергията и въглерода (SECR). 2025 г. ще бъде първата финансова година, през която компании с повече от 250 служители и нетен оборот от €40 млн. ще трябва да изготвят отчети съгласно CSRD. Според изчисленията над 50 000 дружества ще трябва да докладват за емисиите си от обхвати 1, 2 и 3.

Емисиите от обхват 3 са всички непреки емисии, които възникват във веригата на стойността, като например бизнес пътувания, транспорт, горива или капиталови стоки. Често те са най-големият източник на въглеродни емисии, а в същото време са и най-трудните за проследяване от страна на компаниите поради това, че са непреки и сложни за управление.

Много предприятия вече използват решения за управление на разходите като Payhawk, за да увеличат контрола и ефективността на финансовите си процеси. С пускането на “Payhawk Green” клиентите на Payhawk могат автоматично и безплатно да определят количеството на CO2, свързано с покупките с карти Payhawk. Освен това платформата на Payhawk може да бъде персонализирана за лесно събиране и управление на данни за екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) на доставчиците, като по този начин се подобрява прозрачността на веригата за доставки. В съвкупност тези функции могат да се използват, за да се помогне на предприятията да спазват новите разпоредби и да подпомогнат собствените си инициативи в областта на ESG, като например компенсиране на емисиите.


Христо Борисов, съосновател и главен изпълнителен директо на Payhawk

"Надяваме се, че днешното пускане на “Payhawk Green” ще помогне на компаниите, като им предостави един компонент от по-широката им ESG инициатива. Също така се надяваме в бъдеще да разработим още функции, които допълнително да подпомогнат нашите клиенти."

Христо Борисов, изпълнителен директор и съосновател на Payhawk

Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk, споделя: "Чрез разговори с нашите клиенти и собствения ни опит в провеждането на ESG инициативи осъзнахме, че нашият продукт ни поставя в уникална позиция да помагаме на компаниите, когато става въпрос за усилията за устойчивост, свързани с бизнес разходите им и по-специално по отношение на управлението на емисиите от обхват 3. Надяваме се, че днешното пускане на “Payhawk Green” ще помогне на компаниите, като им предостави един компонент от по-широката им ESG инициатива. Също така се надяваме в бъдеще да разработим още функции, които допълнително да подпомогнат нашите клиенти.“

За калкулиране на въглеродните емисии, свързани с разходите, Payhawk се интегрира с Lune. За да се постигне максимална точност, платформата на Lune използва оценките на Протокола за парниковите газове, взема предвид категорията и стойността на продукта и прилага специфични за индустрията методологии, като например методология за полетите от Международната организация за гражданска авиация (ICAO) или за логистика от Глобалния съвет за логистични емисии (GLEC). Lune използва хиляди коефициенти за емисии, базирани на разходите, с глобален обхват и специфични за всяка държава данни от над 45 страни по света.

Ерик Стадиг, съосновател на Lune, казва: "Темата за устойчивостта е наистина нова и всяка компания подхожда към нея по различен начин. В светлината на новите разпоредби на ЕС това е нещо, което всеки бизнес трябва да обмисли. Payhawk допринася за това сферата на управлението на разходите да бъде пионер в помощта към компаниите, като предоставя интегрирано отчитане на въглеродните емисии и не изисква допълнително заплащане за получаването на тези данни.“

Освен че подкрепя клиентите си чрез пускането на “Payhawk Green”, Payhawk е в начален етап на прилагане на политики за ESG, освен това проследява въглеродния си отпечатък от 2021 г. насам, а в момента кандидатства за стандарт за устойчивост.

Христо продължава: "Осъзнаваме, че можем да бъдем по-устойчив бизнес и се опитваме да балансираме тази цел с амбициите ни за растеж като млада компания. Ще продължим да работим по вътрешните си ESG инициативи, както и да подкрепяме нашите клиенти по техния път. Ще съберем обратна връзка от клиентите за тази версия на “Payhawk Green” и ако има търсене, ще добавим още безплатни функции към платформата.“

Заявете демо с един от нашите експерти, за да разберете повече за тези, а и за още много други функции, които ще ви спестят време и пари.Payhawk

Последни статии

Sep 27, 2023
Loading...
Sep 27, 2023
Loading...
Sep 27, 2023
Loading...