В ролята си на мениджър по съдържанието Нериса Гедхарт е запалена по споделянето на ценни идеи и решения чрез ангажиращо съдържание. С ясната мисия да подпомага и дава възможност на предприятията в региона да подобрят управлението на разходите си.

Нериса Гудхарт

Мениджър на съдържанието
LinkedIn

В ролята си на мениджър Маркетинг съдържание Нериса Худхарт се отличава със страстта си да споделя ценни знания и решения чрез ангажиращо съдържание. Тя прави това с ясната цел да помага на компаниите в региона и да им дава възможност да подобряват управлението на разходите си.

Вижте всички статии от Нериса