Aug 4, 2023
3 minutes

Намалете въглеродния отпечатък чрез управление на разходите: Ръководство за 2024 г.

Намалете въглеродния отпечатък чрез управление на разходите
Накратко
 • Тази статия е актуализирана през декември 2023 г., за да включва най-новите данни.

Все повече компании избират да направят устойчивото развитие свой приоритет в процеса на растеж. Но как могат да бъдат уверени, че вземат най-добрите екологични решения отвъд продуктите и партньорите, които избират? За много бизнеси това започва с CO2 отпечатъка. Компаниите искат да ограничат въздействието на въглеродните емисии и се нуждаят от иновативна технология, която да им помогне както да ги измерват, така и да ги намалят.

Съдържание

  Какво представлява въглеродният отпечатък и как може да го изчислите?

  Много от нас, по цялата планета, се стремят да намалят своя въглероден отпечатък, за да се преборим с изменението на климата. Всеки носи своя CO2 отпечатък – както физическите лица, така и компаниите. Можете да го изчислите, като съберете всички свързани емисии на парникови газове и ги превърнете в CO2 стойности.

  При измерването на въглеродния отпечатък се разглеждат както директните, така и индиректните емисии. Директните биват изчислими емисии, които могат да бъдат свързани с конкретно действие. Например предприемането на пътуване със самолет или включването на отоплението са действия, които имат директно влияние върху генерирането на CO2 отпечатък. Докато индиректните емисии са причинени от дейности, като например производство на даден продукт, който сте купили.

  Компании, които измерват своя CO2 отпечатък

  Бизнесите имат няколко основателни причини да се фокусират върху устойчивото развитие. Например предстоящата директива на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD), както и аналогични регулации в САЩ и Обединеното кралство. Друга причина е конкурентното предимство, което устойчивото развитие дава пред инвеститори, клиенти и служители.

  Но кои аспекти ще се отразят на CO2 емисиите?

  · Наземен транспорт: Какъв вид транспорт използват служителите ви – автомобил, обществен транспорт, велосипед? А какъв вид гориво?
  · Пътуване със самолет: Имате ли свързани с дейността на фирмата пътувания със самолет?
  · Отопление: Използват ли се възобновяеми енергийни източници в офис сградата ви? Намалявате ли употребата на отопление?
  · Потребление на електроенергия: Какъв вид и колко електроенергия се използва?
  · Отпадъци: Произвеждате ли много отпадъци и изхвърляте ли ги разделно?

  Компаниите, които изчисляват CO2 отпечатъка си, разглеждат три компонента (обхвати 1, 2 и 3), за да определят емисиите си. Те включват:

  1. Директни емисии, в това число потреблението на газ и гориво в рамките на компанията.
  2. Индиректни емисии, като например електроцентралата, която произвежда енергията, използвана от вашата компания, или фирмата, която преработва отпадъците ви.
  3. Също така и емисиите, произведени в останалата част от веригата, например при производството на даден продукт или услуга, които вашата компания купува.

  Вижте как ESG компанията Plan A спести време и пари с Payhawk

  Сертификация B Corp и ESG устойчивост

  Законодателството в областта на околната среда, социалните въпроси и управлението (ESG) като например CSRD се очаква да стане факт през 2024 г. и много компании се стремят да изпреварят конкуренцията с получаването на сертификати и оценки, които доказват техните нисковъглеродни показатели.

  Една такава инициатива е придобиването на B Corp сертификация. Тя показва, че дадена компания има не само финансово значение и интереси, но и добавена стойност по отношение на устойчивостта. Придобиването на този вид сертификация е предизвикателство и отнема много време, но в крайна сметка е полезно за много организации.

  Как да намалите въглеродния отпечатък с помощта на управлението на разходите?

  Освен да установите своите CO2 емисии, вашата компания най-вероятно ще има за цел и да ги намали. Можете да започнете, като прегледате бизнес процесите си, за да видите в кои области да редуцирате емисиите, като например в производството или в политиката за бизнес пътувания.

  Можете също така да разгледате компаниите, от които купувате, а също така и дали можете да бъдете по-устойчиви в офиса и имате възможност да насърчите по-устойчиви транспортни опции като бизнес.

  Трудно ли ви е да се справите с всичко това? Интелигентният софтуер за управление на разходите може да ви бъде от помощ.

  Подкрепа за устойчивостта с управление на разходите чрез Payhawk

  С Payhawk финансовите екипи могат да персонализират нашето иновативно решение за управление на разходите по начини, които подпомагат ESG инициативите в бизнеса.

  Благодарение на това финансовите ви администратори могат да задават работни потоци за одобрение около определени лимити, за да гарантират, че служителите няма да харчат много за наемане на кола, а вместо това ще пътуват с влак. Те могат и да насърчават служителите да използват софтуер за проследяване на абонаментите, за да купуват месечни влакови билети, абонаменти за паркинг и т.н.

  Вашите финансови администратори имат възможност и да настроят политики за бизнес пътувания в TravelPerk (с които имаме интеграция), за да очертаят ясно какво е и какво не е позволено за служебни пътувания в компанията ви, и безпроблемно да ги свържат с нашите корпоративни карти.

  Получаването на видимост за разходите, които оказват влияние върху CO2 емисиите, също е значително предимство. Чрез задаване на персонализирани полета и категории в платформата на Payhawk, които да отразяват различни видове транспорт, можете лесно да следите разходите за гориво, билети и други (и да виждате с кой проект са свързани).

  И накрая, софтуерът позволява да се създават бюджети за устойчиви инициативи. Payhawk може да ви помогне с разпределянето на бюджетите за устойчиви инициативи и мерките за намаляване на CO2 емисиите.

  Разбира се, Payhawk също дава своя принос. В процес сме на придобиване на B Corp сертификация и работим с Plan A, за да поемем контрола върху нашето въздействие. Както казва нашият главен изпълнителен директор Христо Борисов:

  „Plan A ни оказва огромна подкрепа в оптимизирането на процесите на отчитане на въглеродните емисии и докладването. Те ни предоставиха инструментите за измерване на емисиите на нашата компания, за оценка на потенциала ни за декарбонизация и за подготовка за регулаторните промени, които оказват влияние върху все по-нарастващия ни международен отпечатък“.

  Искате ли да поемете контрола върху разходите на компанията ви и да получите по-добра видимост за разходите (включително тези с въглеродно въздействие)? Запишете се за демо днес.

  В ролята си на мениджър по съдържанието Нериса Гедхарт е запалена по споделянето на ценни идеи и решения чрез ангажиращо съдържание. С ясната мисия да подпомага и дава възможност на предприятията в региона да подобрят управлението на разходите си.
  Нериса Гудхарт
  Мениджър на съдържанието
  LinkedIn

  В ролята си на мениджър Маркетинг съдържание Нериса Худхарт се отличава със страстта си да споделя ценни знания и решения чрез ангажиращо съдържание. Тя прави това с ясната цел да помага на компаниите в региона и да им дава възможност да подобряват управлението на разходите си.

  Вижте всички статии от Нериса →
  Jun 19, 2024

  Loading...

  Jun 19, 2024

  Loading...

  Jun 19, 2024

  Loading...