Sep 5, 2023
Време за четене: 4 минути

Въглеродни емисии от Обхват 3 (дефиниция, примери и др.): Ръководство 2024

Триш Туви - директор по съдържанието в Payhawk - Финансовата система на бъдещетоТриш Туви
Служител разглежда автоматизирано одобрение на отчет за разходи чрез приложението на Payhawk, като използва най-новите филтри.
Накратко

Тази статия е актуализирана през декември 2023 г., за да включва най-новите данни.

Емисиите от Обхват 3 са изключително трудни за измерване. Но ние можем да ви помогнем да разберете тяхното значение, как се вписват във вашия ESG отчет и как да ги измервате ефективно. Ако целта ви е да станете финансов лидер в устойчивото управление, може да започнете с ключовата информация и практичните съвети в тази статия.

Съдържание

  Тъй като емисиите от Обхват 3 се генерират извън вашата компания, те обикновено са най-трудни за измерване. Въпреки това те представляват значителна част от общия въглероден отпечатък. Всъщност между 70 и 80% от емисиите на парникови газове се генерират от доставчици или клиенти.

  Така че независимо дали сте корпоративен лидер, определящ целите за устойчивост, или финансов мениджър, който гарантира, че компанията спазва законодателството, е важно да разберете как да измервате и отчитате ефективно своите въглеродни емисии, за да обезпечите изпълнението на регулациите и да минимизирате своя CO2 отпечатък.

  Дефиниция на емисиите от Обхват 3

  Емисиите от Обхват 3 са индиректни емисии, генерирани извън компанията ви от други източници в рамките на вашата верига за доставки.

  Бизнес активностите от страна на компанията причиняват емисии от Обхват 3, но не можете да ги контролирате напълно, тъй като фирмата ви не ги създава директно. Тези емисии се произвеждат от други компании във веригата за доставки, което ги прави изключително трудни за точно измерване.

  И въпреки това, ако компанията ви трябва да се съобрази с директивата на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD) или имате дружества, които попадат под аналогични регулации в Обединеното кралство или САЩ, то сигурно вече обмисляте как да докладвате тези емисии като част от корпоративната ви ESG стратегия. Може би ще ви е полезно да знаете, че прилагането на европейската директива започва през 2025 г. за отчитане на финансовата 2024 г.

  Ето малко примери за въглеродни емисии от Обхват 3. Помислете за генерирани от дейността ви отпадъци, пътуването на служителите до офиса, закупуване на стоки и услуги и бизнес пътувания.

  Наръчник за ESG отчитане: Кои са приоритетите за финансовите екипи

  Какво представляват емисиите от Обхват 1 и Обхват 2?

  Емисиите от Обхват 1 са най-лесни за измерване, защото са пряко свързани с организацията ви. Примерите за емисии от Обхват 1 включват гориво за автомобилите на компанията, машини и употребена на място енергия.

  За разлика от Обхват 1, емисиите от Обхват 2 са непреки, което означава, че са свързани с емисии, генерирани от компаниите, предоставящи на организацията ви комунални услуги, като електричество и отопление. Можете да изчислите точно емисиите от Обхват 2, благодарение на публично достъпната информация за енергийното потребление на компанията.

  Три предимства от проследяването и намаляването на емисиите от Обхват 3

  1. Подобрете имиджа на своя бранд, като бъдете прозрачни

  Проследяването и отчитането на емисиите от Обхват 3 ще ви направи по-информирани относно въздействието на вашата компания върху околната среда. Това ще ви помогне и да покажете вашето екологично отношение на важни партньори, инвеститори и екологично загрижени клиенти.

  Осигурявайки прозрачност чрез представянето на тези данни, ще демонстрирате вашата грижа към околната среда и ще покажете вашия план за насърчаване на устойчивосттаи намаляване на непреките емисии.

  2. Спестете от разходи, като направите екологичен избор

  Всички търсим нови начини да пестим средства. Емисиите от Обхват 3 могат да вървят ръка за ръка с устойчивостта и приходите.

  В зависимост от целите ви, изследванията показват, че можете да спестите пари, като възприемете устойчивостта за свой приоритет. Например по отношение на служебните пътувания, ако насърчавате служителите си да използват обществен транспорт, вие не само помагате за ограничаване на емисиите, но същевременно намалявате служебните разходи.

  Освен това можете да въведете мерки за компенсиране на въглеродните емисии във веригата за доставки, за да намалите данъка върху въглеродните емисии, свързани с дейността ви.

  3. Задоволете очакванията на инвеститори и клиенти, като станете природосъобразен бизнес

  Инвеститори, клиенти, служители и много други заинтересовани страни в днешно време имат високи очаквания спрямо практиките за устойчивост на компаниите. Нека разгледаме как изглеждат те:

  83% от хората искат да предприемат действия срещу изменението на климата на работното си място
  77% от клиентите заявяват, че биха били по-лоялни към брандове, които ценят устойчивостта
  89% от инвеститорите смятат отчитането на ефективността на ESG (екологичното, социалното и корпоративното управление) като част от своя инвестиционен подход

  Резултатите показват, че заинтересованите страни често се радват да подкрепят бизнеси, желаещи да приемат устойчивостта сериозно. Но големият въпрос е как измервате и докладвате ефективно за това?

  Как да измерите въглеродните емисии от Обхват 3 в четири стъпки

  Този раздел обсъжда четири действия, които компанията ви може да предприеме, за да докладва за емисии от Обхват 3. Ето как да започнете:

  1. Оценете целия жизнен цикъл на продукта си, за да разберете веригата за доставки

  Като анализирате жизнения цикъл на продукта си, можете да разберете колко въглерод произвежда бизнесът ви чрез вашата верига за доставки. Трябва да свържете всички материали и енергията, която влиза във вашия бизнес със съответните доставчици, за да идентифицирате всички данни, които трябва да вземете предвид при изчисляването на общите емисии от Обхват 3.

  Трябва да се уверите, че разбирате ясно всички фактори за генерирането на въглеродни емисии – от производството на суровини и крайния продукт до опаковането, логистиката и генерирането на отпадъци.

  2. Работете в тясно сътрудничество с доставчиците, за да получите точна оценка на консумацията на енергия

  Получаването на данни за емисиите директно от вашите доставчици е най-добрата форма на въглеродно отчитане*. Но събирането на този тип първични данни може да отнеме много време за вашия финансов екип — ще трябва да работите в тясно сътрудничество с всеки от доставчиците си, за да гарантирате, че данните за техните емисии и потребление на енергия са точни. С тези данни можете да започнете да оценявате каква част от общите им емисии е свързана с бизнес дейността ви.

  *Въглеродното отчитане е рамката за измерване и проследяване на въглеродните емисии.

  3. Фактор в емисиите на служителите при пътуване до работното място

  Емисиите на служителите при пътуване до работното място са изненадващо високи. Те правят приблизително 10-15% от емисиите от Обхват 3 в световен мащаб. Така че независимо дали служителите пътуват с кола, автобус, железопътен транспорт или със самолет, трябва да включите тези емисии в частта за Обхват 3 на вашия ESG отчет. Това може да се извърши с помощта на наличните калкулатори за емисии от пътуване до работното място.

  Що се отнася до емисиите от пътуване до работното място, нещо важно, за което трябва да знаете, е GHG Protocol (Протокола за парниковите газове). Той дава три начина за измерване на емисиите, свързани с пътуването до работното място - според използваното гориво, според разстоянието или осреднени данни:

  ● Методът според използваното гориво включва изчисляване на горивото, употребено по време на пътуване до работното място, както и прилагане на подходящия емисионен фактор за това гориво.
  ● Методът според разстоянието включва събиране на данни от служителите относно моделите на пътуване до работното място (напр. изминато разстояние и използван вид за пътуване до работното място) и прилагане на подходящи емисионни фактори за използваните видове транспорт.
  ● Методът на осреднените данни оценява емисиите от пътуването на служителите според средните (напр. национални) данни за моделите на пътуване до работното място.

  След като изчислите общите емисии от пътуване до работното място, като използвате един от тези методи, ще разберете ясно основните допринасящи фактори и ще можете да решите какви стратегии да предприемете за намаляване на тези емисии.

  4. Идентифицирайте източниците на отпадъци и въведете стратегии за рециклиране/повторно използване

  Всеки метод за изхвърляне на отпадъци генерира различни емисии – например депата или изгарянето на отпадъци генерират повече емисии, отколкото рециклирането или повторната употреба.

  След като идентифицирате вашите източници на отпадъци, е време да разберете емисионните фактори за всеки един от тях. След като разберете как вашата компания изхвърля своите материали и неизползвани продукти, можете да определите възможностите за повторна употреба или рециклиране, където е възможно, намалявайки драстично количеството отпадъци, които организацията произвежда, следователно намалявайки вашите въглеродни емисии.

  Три начина за намаляване на въглеродните емисии от Обхват 3

  Ако крайната ви цел е да намалите въглеродните емисии, съществуват много начини да започнете. Ето три от тях, които открихме в нашето проучване:

  1. Работете в тясно сътрудничество с доставчиците си

  За да постигнете наистина ефективни практики за устойчивост е важно да работите съвместно с вашите доставчици. Трябва да ги ангажирате, за да определят къде да намалят въглеродните емисии във веригата за доставки. Обсъдите заедно техните работни процеси и си помогнете взаимно за това да бъдат идентифицирани начини за намаляване на CO2 емисиите в ежедневната дейност.

  2. Оптимизирайте опаковъчните материали

  Чрез снабдяване с доставчици, които насърчават устойчивостта и използват екологично чисти опаковки от рециклирани материали, ефективно ще намалите общото си отрицателно въздействие върху околната среда във веригата за доставки.

  Отделете време, за да разберете какви материали се използват и изберете по-природосъобразни опции, когато е възможно. Изборът на партньори за устойчива логистика прави рециклирането по-лесно и намалява теглото на опаковката на продукта, което води до намалени транспортни емисии.

  3. Насърчавайте рециклирането и повторното използване във веригата за доставки

  Като поставите рециклирането или повторното използване в сърцето на вашето предприятие, можете да насърчите служители, доставчици и клиенти да възприемат като своя кауза рециклирането във всеки един момент. От участие в инициативи за рециклиране до обучение на всички относно важността на изпълняването на CSRD, ваша отговорност е да гарантирате, че намалявате въглеродните си емисии.

  Можете също така да предприемете допълнителна стъпка и да въведете повторно използване или инициативи за производство на енергия от отпадъци, като трансформирате излишния продукт от дейността си по веригата за доставки в енергия или използвате някои от остатъчните материали за производството на бъдещи продукти.

  Как Payhawk може да ви помогне да проследявате и докладвате емисиите си от Обхват 3?

  С най-новата функция за отчитане на въглеродни емисии на Payhawk можете автоматично да оцените емисиите си от Обхват 3 от нашите транзакции с корпоративни карти, като ги добавите лесно в своя ESG отчет. Освен това вече можете да свързвате транзакциите си с различни видове въглеродни емисии във веригата за доставки, рационализирайки голяма част от процеса на събиране на данни.

  Ръчното откриване на това каква транзакция трябва да бъде свързана с конкретна част от емисиите от Обхват 3 отнема много време. Вместо това можете да въведете своя собствена система за етикетиране с ESG категории в персонализираните полета на Payhawk и да картографирате въглеродните си емисии.

  Преди да си тръгнете

  Въпреки че отчитането на емисиите от Обхват 3 може да представлява значителни предизвикателства, търсенето на начини да подкрепите доставчиците и служителите си при внедряването на устойчиви практики може да ви помогне в ESG отчетите и постигането на ESG целите ви.

  Разглеждането на устойчиви стратегии също може да ви бъде от помощ при намирането на потенциални спестявания на разходи, по-ниски емисии, както и да получите конкурентно предимство, когато става въпрос за заинтересовани страни като инвеститори.

  Запишете се за демо днес, за да разберете по-добре как Payhawk може да помогне на финансовия ви екип да докладва емисиите от Обхват 3.

  Триш Туви - директор по съдържанието в Payhawk - Финансовата система на бъдещето
  Триш Туви
  Старши мениджър на съдържание
  LinkedIn

  Триш Туви работи за офисите ни в Обединеното кралство и САЩ, като създава маркетинг съдържание за Payhawk. От статии и реклами до сценарии за видеоклипове, Триш използва богатия си опит в създаването на информативни текстове за финансовата индустрия.

  Вижте всички статии от Триш →
  May 21, 2024

  Loading...

  May 21, 2024

  Loading...

  May 21, 2024

  Loading...