Jul 10, 2024
2 мин

Новото предизвикателство пред финансовите директори - растеж без компромиси

Илюстративно изображение на човек, който лети в космоса с лаптоп, заобиколен от цифрови фигури наоколо.
Накратко

Днес Payhawk представи нов доклад, в който 61% от международните финансови директори споделят, че компаниите им правят или обмислят да направят компромиси с предложенията към клиентите им, за да се справят в настоящата трудна икономическа обстановка.

Тази статия е част от прессъобщение.

Новините

 • Ново проучване на Payhawk разкрива как технологиите, контролът върху бизнес разходите и анализът на данни помагат на финансовите директори да се справят с икономическата несигурност и натиска на конкуренцията.
 • 58% от бизнес лидерите са съгласни, че най-голямото предизвикателство пред финансовите директори е ефективното управление на финансовите рискове, в комбинация с преследването на възможности за растеж.
 • 63% от финансовите директори на международни компании казват, че получаването на пълна видимост и контрол на бизнес разходите е изключително предизвикателство за тях.

Payhawk, глобалното решение за управление на бизнес разходите, което помага на компании в 32 държави да управляват фирмени карти и разплащания, днес обяви, че според 61% от финансовите директори бизнесът им прави или обмисля да направи компромиси с предложенията към клиентите, за да продължи дейността си в сегашната трудна икономическа обстановка.

Докладът “В съзнанието на финансовия директор: Растеж без компромиси” разглежда конкретните предизвикателства и изисквания, пред които са изправени финансовите директори през настоящия период на политическа и икономическа несигурност. Докладът изследва също и най-важните решения, които финансовите директори вземат, за да останат гъвкави и конкурентоспособни, като същевременно избягват компромиси с клиентското изживяване и качеството на услугите.

Вижте за какво мислят и какво притеснява над 200 финансови лидери

Основните изводи в доклада подчертават значението на точния анализ на данни и иновативните технологии за прилагането на стриктни мерки за контрол на бизнес разходите, които гарантират дългосрочна финансова стабилност, без да се прави компромис с клиентското изживяване. Достъпът до по-детайлна информация за харченето на фирмени средства, за повтарящи се разходи и финансови операции, дава на компаниите възможност да оптимизират своите бюджети, да създадат по-устойчива култура на управление на разходите и да избегнат извършването на потенциално вредни промени.

Ето някои от основните изводи в доклада:

На финансовите директори се налага да правят компромиси с качеството на продуктите, услугите и изживяването, които предлагат на клиентите

 • 61% от европейските финансови директори кават, че е трябвало да направят или обмислят да направят компромиси с клиентското изживяване, за да оцелеят в настоящата икономическа среда.
 • 48% от респондендите казват, че за да се справят с по-тежката икономическа обстановка, е трябвало да намалят броя на техните продукти.
 • 33% от всички бизнес лидери (C-Suite) са съгласни, че ще трябва или да направят компромис с консистентността на услугите, или с възможностите за персонализиране.

Видимостта и контролът са ключови предизвикателства за поддържане на устойчив растеж

 • 58% от бизнес лидерите са съгласни, че най-голямото предизвикателство пред финансовите директори е ефективното управление на финансовите рискове, докато едновременно търсят възможности за растеж.
 • Преодоляването на тези предизвикателства обаче се оказва трудно, тъй като 63% от всички финансови директори и 70% от всички информационни директори считат централизирането на контрола и общия поглед върху всички детайли за „изключително предизвикателство“.
 • Това се потвърждава от повече от 96% от респондентите, които казват, че придобиването на поглед върху останалата част от бизнеса, за да разберат как работят другите отдели, е „изключително“ или „много сериозно“ предизвикателство.

Как приоритетите за финансовите директори се изместват в търсене на гъвкавост

 • Днес финансовите директори пренареждат своите приоритети и очаквания, за да обхванат широк набор от тенденции и съображения. 77% нареждат сред своите три приоритета подобреното планиране, подобряването на показателите и оптимизирането на разходите.
 • В допълнение, над 40% от респондентите споделят, че не са сигурни дали тяхната финансова функция е достатъчно гъвкава, за да помогне на организацията да расте в настоящите икономически условия.
 • Интересно е, че всеки пети информационен директор, анкетиран във всички региони, смята, че финансовите директори остават недооценени в своята работа, което предполага, че въпреки нарастващата им отговорност, значимостта на техния принос продължава да се пренебрегва в някои сфери.

Финансовите директори заемат все по-стратегическа позиция в управлението на компаниите и им се налага да прилагат нови мерки, за да помогнат на бизнеса да избегне сериозен компромис с предложенията към клиентите, качеството на продуктите или нивото на обслужване. Няколко подхода биха им помогнали да са по-успешни. Анализът на данните за разходите би послужил за отбелязване на пропуснатите възможности за тяхната ефективност, а прилагането на строги мерки за контрол на разходите - за да вземат по-добре обосновани решения за спестяване на разходи и да подобрят точността на данните за стратегическо планиране.

„Има редица макроикономически фактори, които влияят върху промяната, която наблюдаваме във финансовата функция и ролята на финансовите директори. Успешната трансформация обаче не винаги е лесна. Според нашето изследване икономическата несигурност и фокусът върху рентабилността карат финансовите директори да обмислят компромиси с клиентското изживяване, за да преодолеят днешния финансов натиск“, каза Константин Дженгозов, съосновател и финансов директор в Payhawk.

За да се справи с предизвикателството да остане на печалба, без да прави компромиси с предложенията към клиентите, бизнесът трябва да използва силата на технологиите като AI и решения за управление на разходите, които могат да премахнат ненужните фирмени харчове, и да използват ресурсите по по-ефективен начин. За прилагането на тези мерки е от първостепенно значение бизнес лидерите да имат доверие в предимствата на новите технологии и да приемат промяната. Естествено, значимите проекти за трансформация оказват влияние върху различни отдели и екипи, така че е от основно значение да им предоставим правилните решения за техните специфични нужди.

Изследването се основава на проучване на над 200 души, вземащи решения в различни индустрии в Европа, Обединеното кралство и САЩ. За да научите повече, изтеглете доклада от тук.

Тази статия ви беше представена от нашия редакционен екип за управление на разходите.
Payhawk редакционен екип

Редакционният екип на Payhawk е съставен от опитни финансови специалисти, специализирани в управлението на разходите, цифровата трансформация и корпоративните финанси. Ние сме тук, за да ви предоставим ценна информация, която да ви помогне с вашата финансова работа.

Вижте всички статии от Payhawk →

Подобни статии

Jul 23, 2024

Loading...

Jul 23, 2024

Loading...

Jul 23, 2024

Loading...