Jan 6, 2023
Leestijd: 4 minuten

De moderne CFO: hoe de rol aan het veranderen is

the-evolution-of-the-cfo
Samenvatting

De rol van de CFO is in de loop der tijd steeds breder geworden. De CFO (ofwel financieel directeur) is niet meer alleen een cijferspecialist, maar moet ook een dynamische leider zijn, die toezicht houdt om het bedrijf te helpen groeien.

Inhoudsopgave

  Moderne Chief Financial Officers (CFO's) maken integraal deel uit van het senior managementteam, dat de strategische richting van de onderneming bepaalt. Om succes te boeken, moet een CFO beschikken over sterke leiderschapskwaliteiten, uitstekende communicatievaardigheden en een goed begrip van financiën.

  Als lid van de directie is de CFO een van de best betaalde en meest invloedrijke personen in een bedrijf.

  Wat doet een moderne CFO?

  Een Chief Financial Officer (CFO) of financieel directeur is een topmanager van een organisatie die verantwoordelijk is voor de financiële aspecten van de bedrijfsvoering. De CFO rapporteert meestal rechtstreeks aan de CEO en zit soms in de raad van bestuur.

  De CFO is verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van een onderneming en haar prestaties op de markt. Om een bedrijf financieel gezond te houden, moet ook de afdeling financiën goed worden gemanaged en moet hun tijd effectief worden gebruikt om de groei en het succes van het bedrijf te ondersteunen.

  In een enquête van Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking met Payhawk zegt maar liefst 67% van de bedrijfsleiders dat hun afdeling financiën het grootste deel van hun tijd besteedt aan het achterhalen van bonnetjes en uitgaven (ook al kunnen ze dit soort werk gemakkelijk automatiseren met de juiste technologie). Het is duidelijk dat moderne CFO's zich moeten richten op het stimuleren van initiatieven en het introduceren van technologie om hun financiële team te helpen om de bedrijfsdoelstellingen te halen, zodat de administratie van kapitaaluitgaven niet langer handmatig hoeft te worden bijgehouden.

  HBR-rapport: hoe bedrijfsstrategie en groei te stimuleren

  Enkele van de meest voorkomende taken van de CFO zijn:

  • Beheren van de financiën van het bedrijf en aansturen van het boekhoudkundig team
  • Toezicht houden op de kasstroom en beheren van de schuldenlast
  • Opstellen van begrotingen en prognoses voor toekomstige groei
  • Nauw samenwerken met managementteams van verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat zij effectief functioneren
  • Presenteren van financiële informatie aan stakeholders en investeerders
  • Analyseren van trends in financiële gegevens om kansen en risico's te identificeren
  • Coördineren met andere afdelingen ter ondersteuning van de besluitvorming

  Als financieel leider is de CFO ook betrokken bij de strategische besluitvorming en planning voor de toekomst, waaronder omzetgroei, kostenbesparende maatregelen, kapitaalinvesteringen en meer. De CFO werkt nauw samen met het topmanagement om langetermijndoelstellingen te ontwikkelen voor winstgevendheid en groei, helpt bij het opstellen van de jaarlijkse begroting, houdt toezicht op uitgaven door het jaar heen en controleert of plannen lopen zoals verwacht of dat er aanpassingen nodig zijn.

  Kwalificaties en vereisten voor hedendaagse CFO's

  De rol van de CFO is geëvolueerd van financieel en boekhoudkundig directeur (zoals een aantal jaar geleden het geval was) naar een strategische partner bij het stimuleren van bedrijfsgroei. De CFO is nu verantwoordelijk voor het stimuleren van innovatie in het bedrijf en moet ervoor zorgen dat de strategische doelstellingen worden gehaald, terwijl er tegelijk toezicht wordt gehouden op de financiële en boekhoudkundige aspecten.

  Opleiding

  Een gekwalificeerde kandidaat heeft vaak een bachelor in accounting of financiën en een aantal jaar ervaring op deze gebieden. Veel kandidaten hebben ook een master in Business Administration (MBA) of een soortgelijk vakgebied.

  Vaardigheden en ervaring

  Om succesvol te zijn in deze functie moet de ideale kandidaat beschikken over een mix van vaardigheden en ervaring, waaronder:

  1. Expertise op het gebied van financieel management - Een goed begrip van financiële markten, waaronder investeringen, waardering en risicomanagement.
  2. Sterke analytische vaardigheden - Een CFO moet in staat zijn om financiële informatie snel en effectief te analyseren om beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van aannames.
  3. Zakelijk inzicht - Het vermogen om te begrijpen hoe financiën de bedrijfsgroei kunnen stimuleren door inzicht te verschaffen in financiële plannen en prognoses, evenals operationele prestaties.
  4. Strategisch denkvermogen - Het vermogen om groeikansen te identificeren door middel van innovatie en verandering.
  5. Communicatieve vaardigheden - Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel voor de communicatie met senior leiders op alle niveaus van een organisatie.

  De moderne CFO kijkt verder dan de cijfers

  De functie van CFO is in de loop der jaren sterk veranderd. Bedrijven leunen steeds meer op technologie en wereldwijde bedrijfsactiviteiten zijn effectiever, haalbaarder en verder ontwikkeld.

  Hoewel CFO's nog steeds leiding geven aan teams die op hun beurt over de financiën gaan en ervoor zorgen dat geld verstandig wordt besteed, omvat de veranderende rol van CFO tegenwoordig meer verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld:

  1. Meer strategische focus bij het aanpakken van complexe problemen die creativiteit en een vooruitziende blik vereisen.
  2. Dynamische leiderschapsvaardigheden om een grote en groeiende organisatie te leiden.
  3. Betere afstemming op de bedrijfsstrategie door goed geïnformeerd te blijven over het zakelijke klimaat, inclusief financiële markten, concurrenten en klanten.
  4. Meer betrokkenheid bij klanten en aandacht voor mensen door inzicht te verkrijgen in wat mensen drijft (hun motivaties, behoeften en ambities) om zo een productieve relatie met hen op te bouwen.

  Met andere woorden: de CFO van vandaag moet diepgaande kennis hebben van financiën en een uitmuntend strateeg zijn die beslissingen kan nemen op basis van informatie uit de hele organisatie, niet alleen de afdeling accounting of financiën.

  De leiderschapsrol die de bedrijfsgroei aanstuurt

  Hoewel de rol van CFO vaak in verband wordt gebracht met cijfers en financiën, wordt deze steeds belangrijker naarmate bedrijven meer internationaal opereren en actief worden buiten hun lokale markt. De opkomst van digitale technologie heeft de manier waarop bedrijven werken en beslissingen nemen op alle niveaus veranderd, ook op directieniveau.

  De moderne CFO moet dynamische leiderschapsvaardigheden tonen bij het leiden van een grote en groeiende organisatie. Deze vaardigheden zijn onder andere effectief communiceren, strategisch management, probleemoplossing en effectief aansturen van teams.

  De CFO moet relaties opbouwen met investeerders en andere stakeholders om hen naar een gemeenschappelijk doel te leiden. Ook moet de CFO verschillende perspectieven kunnen begrijpen door actief te luisteren, en goede communicatievaardigheden hebben.

  Lees meer over de veranderende rol van de afdeling financiën en de belangrijke impact van de CFO op groeiende bedrijven in het rapport "Een financiële functie opbouwen die de bedrijfsstrategie en groei stimuleert." Dit rapport van Harvard Business Review Analytic Services in samenwerking met Payhawk behandelt hoe fintechs hun financiële team tijd kunnen besparen en wat ze daar precies mee moeten doen.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Apr 25, 2024

  Loading...

  Apr 25, 2024

  Loading...

  Apr 25, 2024

  Loading...