Feb 22, 2024
Leestijd: 4 minuten

7 krachtige tips om je scope 3 emissies te reduceren

7 tips om je scope 3-emissies te reduceren
Samenvatting

Vanaf 1 juli 2024 zijn alle grote, beursgenoteerde organisaties met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de nieuwe EU-richtlijn, verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Stapsgewijs gaat deze verplichting verder uitgerold worden naar de rest van het bedrijfsleven, waarmee iedere rapportageplichtige onderneming moet laten zien hoe zij presteren op het gebied van duurzaamheid.

Inhoudsopgave

  Dit maakt het voor alle stakeholders, zoals consumenten, investeerders en werknemers, mogelijk om de prestaties van organisaties op het gebied van ESG in te zien en te beoordelen. Hiermee wil de EU organisaties stimuleren om de factoren die onder ESG vallen mee te wegen in de keuzes die zij maken.

  In het ESG rapport wordt gerapporteerd over onderwerpen die vallen binnen de categorieën Environmental, Social en Governance. Hoe hierover gerapporteerd dient te worden is vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), in essentie de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor duurzaamheid. Binnen de categorie ‘Environmental’ wordt je als organisatie verplicht om te rapporteren welke impact jouw organisatie heeft op het milieu, zowel direct als indirect.

  Hieronder gaan we verder in op hoe deze impact op het milieu gemeten wordt. Daarna geven we je een lijst van zeven handige tips, waarin we je meenemen aan welke knoppen je kunt draaien om het zo goed mogelijk te doen op het gebied van duurzaamheid. Vervolgens laten we ook zien ook Payhawk jou met Payhawk Green kan helpen om zo snel en makkelijk mogelijk te voldoen aan de rapportageverplichting die je middels de CSRD opgelegd is of gaat worden. Je kan natuurlijk beter te vroeg dan te laat beginnen met de voorbereidingen op de uitrol van deze verplichting.

  Het verschil tussen scope 1-, scope 2- en scope 3-emissies

  Hoe de impact van een organisatie op het milieu gemeten kan worden is vastgelegd in het GHG-protocol. Dit is de wereldwijde standaard als het aankomt op het meten en beheren van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder ook de CO2-uitstoot valt. Binnen het GHG-protocol zijn drie scopes van broeikasgasemissies gedefinieerd: scope 1, scope 2 en scope 3.

  Scope 1 heeft betrekking op de uitstoot door eigen activiteiten, scope 2 op de uitstoot door de afname van energie van derden en scope 3 op de uitstoot door derden in de waardeketen van je organisatie.

  In het GHG-protocol wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen upstream en downstream emissies. Upstream scope 3-emissies komen vóór de verkoop van jouw product of dienst, terwijl downstream scope 3-emissies nà de verkoop van je product of dienst vrijkomen.

  Voorbeelden van scope 3-emissies zijn uitstoot door het woon-werkverkeer van werknemers, uitbestede activiteiten en uitstoot veroorzaakt door leveranciers in de supply chain. Hieronder gaan we verder in op 7 handige tips voor het verminderen van scope 3-emissies, zodat je de ecologische voetafdruk van jouw organisatie kunt verkleinen.

  ESG-rapportage: De prioriteiten voor financiële teams

  7 tips voor het verminderen van jouw scope 3-emissies

  1. Verbeter het inzicht in je scope 3-emissies

  Stap één is het inzicht in je scope 3-emissies verbeteren. Doe dit door je supply chain helder in kaart te brengen, zodat je weet aan welke knoppen gedraaid kan worden. Door vervolgens nauwkeurige data te verzamelen over de CO2-uitstoot per afdeling, kostensoort en leverancier, kun je er achter komen waar het zwaartepunt van de scope 3-emissies in jouw waardeketen ligt en gericht actie ondernemen.

  Zo kan je op basis van deze data bijvoorbeeld zien dat bij die ene leverancier het gros van de uitstoot vandaan komt, of dat die ene afdeling binnen jouw organisatie toch wel erg veel vliegt en rijdt. Dit soort inzichten vormen de basis van het gesprek wat je vervolgens kunt aangaan met deze schakels in de waardeketen. Hoe we jou met Payhawk Green kunnen helpen met verkrijgen van nauwkeurige data van je scope 3-emissies vertellen we verderop.

  2. Werk nauw samen met je leveranciers

  Door vervolgens nauw samen te werken met je leveranciers kun je upstream scope 3-emissies sterk verminderen. Moedig je huidige leveranciers aan om hun CO2-uitstoot te verminderen. En als je zaken gaat doen met een nieuwe leverancier, zoek dan naar leveranciers die actief bezig zijn om ook hun CO2-uitstoot te verminderen.

  Hoe? Door je leveranciers te belonen met bijvoorbeeld hogere prijzen voor producten die een lagere uitstoot veroorzaken. Of door boetes af te spreken in inkoopcontracten die betaald moeten worden als je ziet dat de scope 3-emissies voor deze leverancier boven een bepaald niveau komen. Hiermee daag je andere schakels in de waardeketen uit om duurzaam te produceren, waarmee je verdere stappen zet richting een duurzamere wereld.

  3. Kijk kritisch naar de verpakkingsmaterialen (ook als het om een dienst gaat)

  Een factor waar je inhouse aan kunt tweaken zijn je verpakkingsmaterialen. Kan jouw product efficiënter verpakt worden, zodat er meer eenheden vervoerd kunnen worden in minder ruimte? En kan deze verpakking recyclebaar gemaakt worden? Of als je een dienst levert, kan de meeting niet een keer digitaal, zodat jullie niet hoeven te reizen naar locatie? Op deze manier kun je op een relatief eenvoudige manier je downstream scope 3-emissies sterk verminderen.

  4. Houdt rekening met woon-werkverkeer

  Houdt rekening met het woon-werkverkeer van je werknemers. Kom bijvoorbeeld standaard met een fietsplan in plaats van een leaseauto, een quick win. Stimuleer je werknemers om te carpoolen of het OV te gebruiken, bijvoorbeeld door compensatie aan te bieden als zij bereid zijn hun woon-werkverkeer groener in te richten. Ook kan het verminderen van je scope 3-emissies een overweging zijn in het thuiswerkbeleid van je organisatie. Als iedereen een dag extra vanuit huis werkt, hoeveel CO2-uitstoot scheelt dat dan?

  2024 gids

  Verlaag je CO2-voetafdruk met uitgavenbeheer software

  5. Waar heeft jouw organisatie haar financiële investeringen in gedaan?

  Zorg dat je financiële investeringen, waaronder pensioenfondsen waar je in belegt, werken met een gedegen klimaatstrategie en zich gecommitteerd hebben aan een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Worden jullie gelden wel geïnvesteerd in bedrijven en projecten die in lijn zijn met jullie eigen klimaatstrategie? Door ook met je financiële investeringen de milieubewuste keuze te maken kun je scope 3-emissies omlaag brengen.

  6. Investeer in duurzame oplossingen, zoals een ‘slimme’ verwarming

  Denk ook om meer voor de hand liggende zaken, zoals het energieverbruik op kantoor. Kan de verwarming bijvoorbeeld een halve graad kouder gezet worden? Dit scheelt niet alleen in je energieverbruik, maar kan je onder de streep ook een hoop energiekosten schelen. Daarnaast kun je ook een ‘slimme’ verwarming installeren. Hiermee kun je eenvoudig instellen dat enkel delen van het kantoor verwarmd worden waar ook daadwerkelijk mensen zijn, zodat er niet onnodig gestookt wordt. Ook kun je het gesprek aangaan met de eigenaar van het pand waar je je in huisvest om te investeren in groene stroom, zoals het installeren van zonnepanelen op het dak, of een contract afsluiten met een leverancier van groene stroom.

  7. Wees transparant

  En last but not least, wees transparant over je emissiereductiedoelstellingen. Hiermee laat je de markt en partners zien waar je mee bezig bent, wat bewustwording creëert. Als organisatie neem je hiermee het voortouw richting een groene wereld, waarmee je andere organisaties stimuleert het voorbeeld te volgen. Durf uit te dragen dat je actief nadenkt over hoe jouw organisatie haar steentje kan bijdragen aan een duurzamere wereld.

  Hoe Payhawk jou kan helpen scope 3-emissies te verminderen

  Als je een goede, geloofwaardige klimaatstrategie wilt kunnen laten zien, dan moet je de scope-3 emissies waar jouw organisatie verantwoordelijk voor is administreren. Het aandeel van deze emissies is namelijk meer dan 70% van de totale emissies! Het bijhouden van een gedegen CO2-boekhouding is complex, maar het identificeren en nauwkeurig berekenen van scope 3-emissies kan al helemaal een grote uitdaging zijn. Het is complex omdat er vele partijen betrokken zijn en er nauwkeurig gewerkt moet worden. Met Payhawk Green kunnen wij het grootste gedeelte van deze zware kluif op ons nemen, wat je naast inzicht ook waardevolle tijd en energie zal teruggeven.

  Automatische registratie van scope 3-emissies

  Met Payhawk Green bieden we de oplossing voor carbon tracking. Deze module houdt van iedere kaartbetaling automatisch bij wat de CO2-uitstoot is en doet dit op basis van het wereldwijd erkende GHG-protocol waar we eerder over verteld hebben. Daarnaast krijg je in realtime inzicht in de CO2-uitstoot en kun je eenvoudig rapportages van de scope 3-emissies krijgen op basis van categorie, afdeling, project en/of leverancier. Hiermee kun je gericht actie ondernemen om de ecologische voetafdruk van jouw organisatie te verkleinen.

  Breng je Scope 3-emissies in kaartBreng je Scope 3-emissies in kaart

  Realtime inzicht

  Elke keer als een financiële transactie gedaan wordt, wordt de CO2-uitstoot berekend, waarmee je dus in realtime inzicht hebt in de scope 3-emissies van jouw organisatie. Hiermee blijf je kort op de bal en kun je snel schakelen.

  Vervolgens kun je vanuit Payhawk Green het rapport over CO2-uitstoot met een druk op de knop exporteren naar Excel, zodat jij hierop je eigen analyses kunt doen en het kunt verwerken in je rapporten.

  abc

  Zo kun je jouw leveranciersbestand aanvullen met data over scope 3-emissies en kun je op basis hiervan gericht het gesprek aangaan om de CO2-uitstoot te verminderen.

  Het bijhouden van scope 3-emissies als onderdeel van ESG reporting

  Het rapporteren over je CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van ESG reporting. Per 1 juli 2024 zijn de grootste beursgenoteerde bedrijven met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de nieuwe EU-richtlijn, verplicht om te rapporteren over hoe zij het doen op het gebied van duurzaamheid. In de komende jaren zal dit stapsgewijs uitgerold worden naar de rest van het bedrijfsleven.

  In ons ebook lees je waar je als bedrijf rekening mee moet houden als het aankomt op ESG reporting, een complete gids waarmee jij je op een goede manier kunt voorbereiden op wat komen gaat. We gaan in dit ebook verder in op hoe ESG reporting er in de praktijk uitziet en waarom het zo belangrijk is om hier als financieel team mee bezig te zijn. Download hem hier.

  Benieuwd hoe Payhawk Green er in de praktijk uitziet?

  Met de zeven tips hebben we je een richting gegeven om in te denken, als je je wilt vastbijten in het verminderen van je scope 3-emissies. Om op het gebied van duurzaamheid de meeste impact te maken kun je het beste beginnen met het verminderen van je scope 3-emissies, omdat je totale uitstoot van broeikasgassen voor 70% uit scope 3-emissies bestaat.

  Het begint met het verkrijgen van inzicht in de supply chain en de scope 3-emissies per afdeling, kostensoort en leverancier. Daarmee heb je munitie om gericht het gesprek aan te gaan. We hebben je ook laten zien hoe Payhawk Green jou helpt met het verkrijgen van dit inzicht. Ben je benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Boek dan een gratis demo, waarin we je graag meenemen in deze krachtige oplossing binnen de uitgavenbeheeroplossing van Payhawk.

  Nerissa Goedhart - Content Manager (Nederlands) bij Payhawk's oplossing voor onkostenbeheer
  Nerissa Goedhart
  Content Manager
  LinkedIn

  In haar rol als Content Manager koestert Nerissa Goedhart haar passie om waardevolle inzichten en oplossingen te delen via boeiende content. Dit, met een duidelijke missie om bedrijven in de regio te helpen, inspireren en motiveren om hun uitgavenbeheer te verbeteren.

  Bekijk alle artikelen van Nerissa →
  Apr 16, 2024

  Loading...

  Apr 16, 2024

  Loading...

  Apr 16, 2024

  Loading...