Jan 16, 2024
5 минути

Използване на webhooks за ефективна интеграция на финансови данни

Тази статия ви беше представена от нашия редакционен екип за управление на разходите.Payhawk редакционен екип
Използване на webhooks за ефективна интеграция на финансови данни
Накратко

Модерните компании използват най-различни инструменти и системи, за да работят. Големият брой инструменти обаче може да доведе до много обърквания и затова компаниите трябва да се уверят, че техните системи работят гладко и ефективно заедно. Финансовите и счетоводните системи правят това чрез webhooks или уеб кукички. Разберете как работят и как да ги интегрирате в тази статия.

Съдържание

  Webhooks - какво представлвяват

  Webhooks представляват мощен инструмент за автоматизиране и интегриране на различни видове софтуер реално време. Те помагат на различните системи да споделят бързо важни данни, актуализации и съобщения и така винаги са наясно, когато се появи нова информация.

  Ето как софтуерът за управление на разходите получава и изпраща webhooks. Да кажем, че сте на бизнес пътуване в чужбина и използвате своята корпоративна карта. Когато платите за нещо, картовата мрежа, например Visa или Mastercard, ще уведоми платформата за управление на разходите, че сте направили нова покупка, и така ще можете да видите тази покупка на момента в платформата. След това можете веднага да предприемете действие, като например да приложите фактура или касова бележка към покупката. Веднага щом разходът бъде прегледан от счетоводителя на компанията ви или се задейства финансова автоматизация в платформата, се стартира друг webhook, с който се изпращат данните от фактурата към ERP или счетоводната система.

  На по-технически език webhooks прехвърлят данни към други приложения веднага щом възникне събитие.

  Научете повече за партньорската ни програма и се включете в растящата ни мрежа

  Защо webhooks са от голямо значение за финансовите системи и платформите за управление на разходите

  Финансовите системи и платформите за управление на разходите трябва да се справят с много често променящи се данни, например

  Транзакции, издаване и плащане на фактури, растящ и намаляващ платежен баланс и често променящи се бюджети - всичко това са данни, които се обновяват постоянно и за да работят коректно, финансовите системи и платформите за управление на разходите трябва да успяват да се справят с обема им.

  Без webhooks тези системи ще трябва постоянно да се проверяват една друга, за да установят дали нещо се е променило. А тяхната работа помага на финансовите системи и платформите за управление на разходите да бъдат синхронизирани и да работят заедно по-ефективно. Те гарантират, че всички страни разполагат с най-актуалната информация, което позволява на екипите да вземат най-точни решения и да поддържат гладка работа.

  Как да използвате webhooks с платформата за управление на разходите на Payhawk

  Независимо дали сте разработчик, който иска да интегрира Payhawk със съществуващи системи, или потребител на Payhawk, който се интересува от използването на webhooks, това ръководство ще ви предостави необходимата информация, за да започнете.

  Активиране на API ключ за разработчици

  За да започнете да използвате webhooks в Payhawk, ще трябва да активирате API ключа за разработчици за вашия акаунт. Този ключ ви позволява да получите достъп до API на Payhawk и да извършвате различни операции по програмен път. Можете да намерите API ключа, като отидете в "Settings -> API keys" в профила си в Payhawk. Ако в профила ви не е активиран API ключ, свържете се с нас.

  Достъп до webhooks

  Webhooks в Payhawk можете да намерите в раздела "Webhook Subscriptions" в секция API за разработчици. След като стигнете дотам, можете да видите съществуващите абонаменти и да ги промените, ако е необходимо. Webhooks в Payhawk се управляват отделно за всяко отделно дружество.

  Конфигуриране на webhook събития

  За да конфигурирате конкретните събития, за които искате да получавате известия, просто добавете webhook с крайна точка "Create Payhawk Subscription". За целите на тестването ви препоръчваме да използвате услуга като webhook.site, която ви позволява да проверявате входящите обеми данни.

  Пълният списък на събитията се намира в "NewWebhookSubscription > EventType" в документацията на Payhawk API за разработчици.

  Например, ако искате да получавате известия, когато се създават нови разходи, можете да използвате събитието "expense.created".

  Използване на обеми от данни през webhooks

  Когато се задейства webhook, Payhawk изпраща обем от данни на посочения URL адрес. Това обикновено са съответните данни за възникналото събитие. В случая на събитието "expense.created" данните ще включват съществена информация, като например идентификатора на разхода. Ако е необходимо, можете да използвате идентификатора, за да направите допълнителни заявки към API чрез крайните точки за разходи. Тези данни обикновено са предназначени за синхронизиране на информация с външни системи или за задействане на работни процеси за одобрение.

  Безкрайни възможности за интеграция

  Като следвате стъпките, описани в това ръководство, можете лесно да конфигурирате webhooks и да ги използвате за автоматизиране на процеси, синхронизиране на данни и активиране на известия в реално време и възможности за интеграция с външен софтуер и системи. Ето някои примери за използване на webhooks за персонализирана интеграция:

  1. Данни за фактури и плащания, изпратени към ERP

  Най-класическият пример е за прехвърляне на финансови данни и данни за фактури, за да могат счетоводителите да приключат месеца по-бързо. Веднага след като даден разход бъде прегледан, данните за фактурата и категоризациите се изпращат към ERP. Когато плащането с карта е уредено, сумата на плащането и всякаква допълнителна информация за валутата се изпращат чрез webhook, за да се синхронизират финансовите данни със сметката в главната счетоводна книга.

  2. Актуализиране на данните на доставчика или на банкови данни

  Доставчикът е променил информацията за фактурата си или служителят е променил информацията за банковата си сметка: това е жизненоважна бизнес информация, която трябва да се синхронизира с вътрешната система, за да се прехвърлят правилно средствата. Поддържането на такива данни в актуално състояние е необходимо, за да се избегнат недоразумения и забавяния в бизнес процесите.

  3. Необработено или неуспешно плащане

  Когато един банков превод е неуспешен или плащане с карта е отхвърлено, това може да се дължи на проблем в банката на доставчика или на недостатъчни средства за обработка на плащането от страна на подателя. С webhooks може да изпратите тези данни до система за известяване, която да уведоми потребителя и да даде възможност за по-бърза реакция.

  Ако имате друг пример или се нуждаете от помощ при реализирането на подобен бизнес казус, споделете го с нас на partners@payhawk.com. Ние ще ви свържем с нашата широка мрежа от партньори за имплементация, които могат да направят необходимите персонализации от ваше име или да ви предоставят необходимите насоки и подкрепа, за да го направите сами. Освен това нашият продуктов екип е винаги на разположение за създаването на тези решения и вашите идеи са безценни за нас.

  Заключение и следващи стъпки

  Webhooks са ключови за осигуряването на безпроблемна комуникация между различните системи в съвременния бизнес. Те автоматизират процесите и улесняват актуализациите в реално време, особено във финансовите системи и платформите за управление на разходите.

  Чрез използването на webhooks компаниите могат да повишат ефективността си, да поддържат данните си актуални и да работят гладко и без проблеми. С нашите интеграции можете да преобразите начина, по който системите ви комуникират още днес!

  Научете повече за нашата партньорска програма и разберете как да се присъедините към нашата разрастваща се мрежа.

  Тази статия ви беше представена от нашия редакционен екип за управление на разходите.
  Payhawk редакционен екип

  Редакционният екип на Payhawk е съставен от опитни финансови специалисти, специализирани в управлението на разходите, цифровата трансформация и корпоративните финанси. Ние сме тук, за да ви предоставим ценна информация, която да ви помогне с вашата финансова работа.

  Вижте всички статии от Payhawk →
  Jul 16, 2024

  Loading...

  Jul 16, 2024

  Loading...

  Jul 16, 2024

  Loading...