Jan 31, 2023
Leestijd: 4 minuten

Winstgevendheid van je bedrijf: nettowinst vs brutowinst

Werknemer legt collega het verschil uit tussen bruto- en nettowinst, op de vraag: "Wat zijn zakelijke uitgaven?
Samenvatting

Inzicht in nettowinst versus brutowinst is cruciaal voor financieel beheer. Brutowinst is het verschil tussen omzet en kosten van verkochte goederen, terwijl nettowinst de brutowinst is minus alle bedrijfskosten, zoals salarissen, huur en belastingen. Software voor uitgavenbeheer, zoals Payhawk, helpt deze cijfers duidelijk in kaart te brengen, wat essentieel is voor weloverwogen zakelijke beslissingen. Door alle kostenposten, waaronder operationele kosten en afschrijvingen, nauwkeurig te volgen, biedt deze software een gedetailleerd inzicht in de financiële gezondheid van het bedrijf. Dit inzicht is belangrijk voor het evalueren en stimuleren van groei, met realtime data die helpen bij het analyseren en beïnvloeden van zowel netto- als brutowinstmarges.

Inhoudsopgave

  De basis: winstgevendheid is een essentiële maatstaf voor de prestaties van een bedrijf. Dit wordt gebruikt om de prestaties en het succes te evalueren. Er zijn meerdere manieren om de winstgevendheid te meten. Je berekent de werkelijke hoeveelheid geld die er binnenkomt en uitgaat door te kijken naar twee verschillende cijfers: brutowinst en nettowinst.

  Netto- en brutowinst zijn twee cruciale cijfers om in het oog te houden bij het runnen van een bedrijf. Weten hoe je ervoor staat is essentieel om goede zakelijke beslissingen te nemen.

  Het verschil tussen nettowinst en brutowinst

  Het verschil tussen nettowinst en brutowinst is dat brutowinst het verschil is tussen de opbrengst en de kosten van verkochte goederen (COGS). Nettowinst daarentegen is de brutowinst minus de bedrijfskosten, rentelasten, belasting en afschrijvingen.

  Met andere woorden: brutowinst is de winst die overblijft na aftrek van de kosten van verkoop. Nettowinst (of nettoverlies) is wat er overblijft nadat alle andere kosten ook nog zijn afgetrokken van de omzet.

  Je kunt de netto- en brutowinst berekenen met behulp van een winst- en verliesrekening. Een winst- en verliesrekening is een financieel document dat laat zien hoeveel geld je bedrijf in een bepaalde periode heeft verdiend of verloren. Het laat zien hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat om een beter idee te geven van hoe goed je bedrijf het doet.

  De winst- en verliesrekening is een van de drie belangrijke financiële overzichten (samen met de balans en het kasstroomoverzicht), dus het is belangrijk te begrijpen wat erin staat.

  Door wat dieper in te gaan op de bruto- en nettowinst, wordt het nog duidelijker wat hierin het verschil is. De brutowinst, zoals eerder aangegeven het verschil tussen de opbrengsten en de kosten, omvat bijvoorbeeld zaken als grondstoffen, directe arbeid en directe productiekosten. De brutowinst geeft een zuiver beeld van de winstgevendheid van de activiteiten van een bedrijf, zonder rekening te houden met de operationele uitgaven.

  De nettowinst omvat dus alle kosten die een bedrijf maakt om te opereren. Denk hierbij aan kosten zoals salarissen, huur, nutsvoorzieningen, marketinguitgaven, rentelasten, belastingen en afschrijvingen. De nettowinst geeft dus een alomvattend beeld van de totale winstgevendheid van het bedrijf waarbij er wel rekening wordt gehouden met alle uitgaven naast de directe kosten en verkochte goederen.

  Voor de duidelijkheid geven we hierna een rekenvoorbeeld waarin de bruto- en nettowinst van een onderneming wordt gecalculeerd:

  Brutowinstberekening:
  Bedrijf X verkoopt in mei van een bepaald jaar 150.000 producten met een stukprijs van € 125 exclusief BTW. De directe kosten, zoals de grondstofkosten, de directe loonkosten en de kosten voor verpakkingen bedragen € 65 per product. De brutowinst in mei kan dan als volgt worden berekend:

  Omzet: 150.000 * € 125 = € 18.750.000
  -/- Directe kosten: 150.000 * € 65 = € 9.750.000
  Brutowinst: € 9.000.000

  Nettowinstberekening:
  Bedrijf X maakt maandelijks operationele kosten. Voor een deel hebben die een vast karakter maar hiertoe worden ook incidentele uitgaven gerekend, gedaan door personeelsleden. Dergelijke uitgaven kunnen dus maandelijks fluctueren en inzicht hierin is wenselijk.

  Brutowinst bedrijf X: € 9.000.000
  -/- Indirecte salarissen en lonen: € 2.000.000
  -/- Kantoor- en administratiekosten: € 500.000
  -/- Utilities zoals elektriciteit, water, gas, enz:€ 750.000
  -/- Marketing en reclame: € 500.000
  -/- Logistieke kosten: € 1.000.000
  -/- Overige algemene en administratieve kosten: € 1.500.000
  Nettowinst bedrijf X: € 2.750.000

  Het begrip van deze verschillen is van onschatbare waarde voor zakelijke leiders om strategieën te ontwikkelen en financiële gezondheid te waarborgen.

  Bespaar tijd, neem controle en verhoog de zichtbaarheid Payhawk uitgavenenbeheer

  Krijg inzicht in de juiste bedrijfscijfers met software voor uitgavenbeheer

  Verrassend genoeg weten veel bedrijven niet hoeveel ze uitgeven aan verschillende uitgavenposten. Als jouw bedrijf in deze categorie valt, dan neem je waarschijnlijk zakelijke beslissingen op basis van onvolledige informatie. Als je niet weet waar je geld aan uitgeeft, weet je ook niet of je winst maakt of niet.

  De beste manier om dit gebrek aan transparantie te bestrijden is om uitgaven bij te houden met software voor uitgavenbeheer (expense management software). Oplossingen voor uitgavenbeheer (inclusief zakelijke Visa-kaarten, software voor uitgavenbeheer en crediteuren) leveren nauwkeurige rapporten die helpen de netto- en brutowinst binnen elke uitgavencategorie inzichtelijk te maken. Met de juiste oplossing kun je zelfs kostencategorieën aanpassen en het totale bedrag dat aan elke categorie wordt besteed in real time bekijken, zodat je de trends kunt volgen en kunt zien welke kant het opgaat met je bedrijf.

  Met de software voor uitgavenbeheer van Payhawk vinden bedrijven al hun zakelijke kosten (zelfs van verschillende entiteiten) op één plaats, zodat ze snel kunnen zien waar ze kunnen besparen. Bovendien kunnen bedrijven hun uitgaven in verschillende afdelingen volgen, zodat ze precies weten waar geld wordt uitgegeven, wie het uitgeeft en waaraan het wordt uitgegeven met tools als slimme bedrijfskaarten en factuurverwerking.

  Alles-in-één uitgavenbeheer helpt grote en groeiende bedrijven om hun inkomsten bij te houden, zelfs met een complex uitgavenbeleid en veel kaarthouders. Dankzij de zichtbaarheid binnen de oplossing kunnen bedrijven hun winst evalueren en krijgen ze een duidelijker beeld van de invloed die uitgaven op hun huidige en toekomstige kasstroom hebben.

  Hoe verbetert Payhawk jouw bruto- en nettowinstmarges?

  Payhawk biedt je bedrijf een centraal platform waar je al je uitgaven met behulp van slimme software in combinatie met betaalkaarten kunt beheren, van creditcarduitgaven tot facturen en onkosten. Dat zorgt er op verschillende manieren voor dat de bruto- en nettowinstmarges van jouw bedrijf verbeteren.

  Inzicht:

  Met behulp van Payhawk worden declaraties automatisch direct geïmporteerd en gecontroleerd. Dat zorgt ervoor dat de informatie omtrent uitgaven altijd beschikbaar, up-to-date en correct is. De kosten worden bovendien vanzelf op de juiste grootboekrekening geplaatst in plaats van dat ze op één grote, onoverzichtelijke hoop terechtkomen. Zo worden fouten voorkomen, heb je dus steeds realtime inzicht en bovendien inzicht in veel meer detail. Daardoor hoef je niet te wachten tot de maandafsluiting om maatregelen te nemen die je bruto- en nettowinstmarges verbeteren. Je neemt die maatregelen gewoon realtime! En de slimme software van Payhawk adviseert je hier ook nog eens bij.

  Efficiëntie:

  Automatische verwerking van uitgaven bespaart je medewerkers veel tijd. Dat geldt voor de hele werkvloer. Die krijgt met slim uitgavenbeheer niet langer met administratieve declaratierompslomp te maken. Bovendien hoeven medewerkers uitgaven niet meer via hun privé-bankrekening voor te schieten. Dat maakt je mensen veel productiever. En ook de financiële afdeling die oorspronkelijk belast was met de controle op bedrijfsuitgaven wordt sterk ontlast. Want de software van Payhawk faciliteert en automatiseert het complete uitgavenbeheer. Meer opbrengst en minder indirecte kosten, dat leidt vanzelf tot verbetering van je bruto- en nettowinstmarges.

  Beheersbaarheid:

  De goedkeuringsworkflows binnen ons softwaresysteem kan volledig naar wens worden ingericht. Zo waarborg je waterdichte financiële procedures in je organisatie. Dit maakt het gemakkelijker om beleidsregels rond uitgaven af te dwingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van limieten voor creditcarduitgaven en goedkeuringsprocedures t.a.v. facturen. Ook wordt het veel eenvoudiger om te waarborgen dat personeel gebruikmaakt van voorkeursleveranciers. Dat leidt tot schaalvoordelen en heeft ook weer een positieve invloed op de bruto- en nettowinstmarge.

  Datagedreven besluitvorming verbetert alle vormen van winstgevendheid. Wil je meer weten over hoe onze software het beheer van je bedrijfsuitgaven optimaliseert? Download ons speciale ebook dan direct.

  Giancarlo Bruni, CFO bij Heroes:

  Als CFO wil ik in realtime weten hoeveel geld en winst we hebben en welke hefbomen ik moet gebruiken om dat te verbeteren. Ik moet ook weten wanneer onze voorraad arriveert, hoeveel voorraad er onderweg is en of we meer nodig hebben op korte termijn. Ik kan dit allemaal zien via mijn ERP (NetSuite); bovendien kan ik de uitgaven in realtime zien dankzij de directe integratie met mijn onkostenbeheersoftware van Payhawk.

  Belangrijkste conclusies

  Winstgevendheid is een van de belangrijkste maatstaven die elk bedrijf moet bijhouden. Een bedrijf met een hoge winstgevendheid kan aantonen voldoende geld te verdienen om de kosten te dekken en de bedrijfsactiviteiten effectief uit te voeren, zodat het bedrijf meer kan investeren in toekomstige groei en uitbreidingsplannen.

  Met een slimme oplossing voor uitgavenbeheer voor jouw mkb of grote onderneming kun je je uitgaven in real time zien en de bedrijfswinst zo vaak analyseren als je wilt. Dit actuele overzicht geeft een nauwkeuriger beeld van de financiële gezondheid van je bedrijf dan andere handmatige methoden. Dat betekent dat je afscheid kunt nemen van spreadsheets vol fouten en onleesbare bonnetjes. Tot nooit!

  Elk bedrijf wil zijn winst maximaliseren. Maar veel bedrijven hebben er moeite mee om hun netto- en brutowinstmarges te begrijpen, laat staan te beïnvloeden. In veel gevallen kunnen ze hiervoor gebruik maken van een oplossing voor uitgavenbeheer die betrouwbare en nauwkeurige rapporten over cruciale bedrijfsgegevens verstrekt. Van het bijhouden van netto- en brutowinst tot het beheren van teambudgetten: met de uitgavenbeheersoftware van Payhawk kunnen bedrijven nauwkeurige realtime rapporten over hun bedrijfsactiviteiten ontwikkelen om zo de productiviteit en groei van het bedrijf te volgen en te beïnvloeden.

  Ontdek hoe de software voor uitgavenbeheer van Payhawk jouw bedrijf kan helpen financieel beter te presteren door meer grip te krijgen op de kosten. Boek vandaag nog een demo.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Jul 16, 2024

  Loading...

  Jul 16, 2024

  Loading...

  Jul 16, 2024

  Loading...