Aug 20, 2020
Leestijd: 4 minuten

Wat zijn je rechten als je bankrekening wordt geblokkeerd?

Wat zijn je rechten als je bank rekening wordt geblokkeerd?
Samenvatting

Verken de complexe wereld van bevroren bankrekeningen met het vertrouwen van een ervaren navigator. Ontdek je rechten en strategieën om bancaire obstakels te overwinnen, zowel voor je zakelijke als privé-betaalkaarten. Dit verhaal gaat over het vinden van zelfredzaamheid te midden van financiële tegenspoed.

Inhoudsopgave

  Redenen waarom een bank je rekening zou blokkeren

  Verdachte of illegale activiteiten

  Na de gebeurtenissen van 11 september zijn de bankvoorschriften veel strenger geworden om terroristen en criminelen die financiële instellingen gebruiken als instrument om hun zaken te regelen, aan banden te leggen. Banken hebben het recht, naar eigen inzicht, je rekening te blokkeren als zij vermoeden dat de houder ervan betrokken is bij onwettige of verdachte activiteiten, zoals het witwassen van geld. Ze zijn alert wanneer grote bedragen op de rekening worden gestort en vervolgens worden overgemaakt alsof ze van een legitieme bron afkomstig zijn. Dergelijk transactiegedrag t.a.v. zowel privé als zakelijke uitgaven wordt steeds kritischer onderzocht.

  Hier een lijst van activiteiten die verdacht kunnen lijken en tot blokkering van je rekening kunnen leiden:

  • Aanzienlijke stortingen en opnames van een onbekende bron. Bijvoorbeeld wanneer je een grote som geld ontvangt uit een erfenis en je je bank niet hebt ingelicht.
  • Nauwkeurige of misleidende informatie in je dossier: Zorg ervoor dat je geldige persoonlijke gegevens opgeeft bij het openen van je rekening. Als je je adres verandert, je achternaam of je telefoonnummer wijzigt, moet je de bank zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Het niet beantwoorden van de telefoon of een inaccuraat telefoonnummer, in het algemeen, is ook een rode vlag.
  • Grote geldtransacties, vooral grensoverschrijdende. Banken controleren voortdurend grote geldtransacties, vooral afgeronde getallen zoals 5.000, 10.000 of 20.000. Als je dergelijke overschrijvingen doet, of met vergelijkbare bedragen 4.999, 9.999 of 19.999, is dit zeker een rode vlag.
  • Regelmatige contante transacties: regelmatige stortingen in contanten op je rekening kunnen ook worden gezien als een rode vlag. We weten het, het is gek, maar criminelen houden ook van contant geld.
  • Gedupliceerde rekeningen op dezelfde naam, of terugkerende overschrijvingen. Wanneer je regelmatig geld tussen je rekeningen verplaatst, wordt dit ook als verdacht beschouwd.
  • Stortingen van verdachte bronnen: Als je geld ontvangt van een persoon of een bedrijf dat is gemarkeerd voor verdachte activiteiten, kan dit een onderzoek starten naar de financieringsbron.
  • Een onmiddellijke stijging van de transactieactiviteit: Als je normale bankactiviteit van stortingen en opnames toeneemt, kan de bank ook actie ondernemen.
  • De aankoop van risicovolle voorwerpen zoals vuurwapens, edele metalen of schilderijen van Van Gogh kan verdacht zijn voor het witwassen van geld.

  De voorgaande lijst heeft niet alleen betrekking op privérekeningen, maar betreft ook betaalkaarten en zakelijke rekeningen van ‘de baas’, die medewerkers voor hun werk of eigen onderneming gebruiken. Als CFO wil je je medewerkers vanzelfsprekend de financiële vrijheid geven die ze nodig hebben om hun werk naar behoren uit te voeren. Tegelijkertijd wil je het risico op frauduleuze en overmatige bedrijfsuitgaven beperken. Zakelijke betaalkaarten gekoppeld aan slimme software zoals die van Payhawk, voorzien in de behoefte aan controle over bedrijfsuitgaven.

  Template

  Kies de juiste oplossing voor zakelijk uitgavenbeheer met onze RFI template

  Je privé- of zakelijke rekening kan ook worden geblokkeerd, zelfs als er geen verdachte activiteiten zijn. Hier volgen enkele voorbeelden:

  Openstaande schulden aan schuldeisers

  Als je een bankrekening hebt en tegelijkertijd geld verschuldigd bent aan dezelfde bank, kunnen zij de schuld automatisch in mindering brengen. Zo worden de uitstaande leningen afbetaald zonder dat er een rechtszaak of een rechterlijke uitspraak tegen je wordt aangespannen.

  Bedrijfsliquidatie

  Als je bedrijf in liquidatie is, en als het bedrijf levensvatbaar is, kan de bankrekening worden bevroren. Dit gebeurt meestal na ontvangst van de kennisgeving van het verzoekschrift om mogelijke aansprakelijkheid voor schulden die tijdens het faillissement zijn opgebouwd te voorkomen.

  Onvoldoende middelen op je rekening

  Rekeningen kunnen ook worden opgeschort omdat er onvoldoende geld is om betalingen te doen. Banken kunnen ook je kaart blokkeren. In dergelijke gevallen moet je ofwel geld, indien beschikbaar, naar die rekening overmaken of het geld terugbetalen.

  Slachtoffer van fraude

  Bij een beveiligingslek, zoals fraude met je bankrekening, wordt je rekening bevroren om je te beschermen.

  Als je bank aankopen ontdekt die niet overeenkomen met je normale patroon, kan ze aannemen dat je rekening werd gehackt of dat je portefeuille werd gestolen. Ze kunnen je rekening tijdelijk bevriezen om je geld veilig te houden. Je komt misschien achter deze bevriezing terwijl je bij de kassa staat of online een aankoop probeert te doen. Een veiligheidsblokkering kan meestal worden opgeheven met een telefoontje om te controleren of jij degene bent die de aankoop doet.

  Met zakelijke betaalkaarten wordt ook het risico op interne fraude uitgesloten

  Ben je CFO van een organisatie, dan krijg je ook nog te maken met andere risico’s dan externe fraude. Je wilt de controle over bedrijfsuitgaven namelijk ook intern waarborgen, zodat medewerkers alleen rechtmatige declaraties indienen en niet overmatig veel geld besteden op kosten van het bedrijf. Dat risico is in geval van een systeem waarbij medewerkers bedrijfsuitgaven uit eigen zak voorschieten heel legitiem. Door zakelijke betaalkaarten te verstrekken krijgen zij de juiste financiële mogelijkheden. En door de koppeling met slimme software, zoals de betaaloplossing van Payhawk, krijg je ook nog eens volledige beheersing over het uitgavengedrag.

  Slimme betaalkaarten voor medewerkers van bedrijven zijn per definitie een veel veiligere oplossing om zakelijke uitgaven te beheren dan Out-Of-Pocket-financiering of betaalmogelijkheden met toegang tot alle bedrijfsfondsen vanaf één betaalkaart. Dergelijke betaalkaarten bieden onder andere de volgende beheersmaatregelen:

  • Koppeling met aanpasbare workflows waardoor procedures voor betalingsregelingen naar wens en flexibel in te richten zijn;
  • Automatische monitoring van verdachte activiteiten op basis van geavanceerde algoritmen en kunstmatige intelligentie;
  • Automatische blokkering van de betaalkaart bij detectie van mogelijke fraude, zelfs nog voordat de medewerker het zelf doorheeft;
  • Geen toegang tot alle bedrijfsfondsen vanaf één kaart, maar eenvoudig aanpasbare limieten en het instellen van voorkeursleveranciers en dergelijke.

  Al dit soort maatregelen helpen PayhHawk betaalkaarten om fraude te voorkomen en de veiligheid van bedrijfsuitgaven te waarborgen. Sinds 2012 zien we dan ook een statistische afname in de mate van betalingsverkeerfraude, simpelweg omdat het criminelen steeds lastiger wordt

  Stappenplan t.a.v. wat je moet doen als je bankrekening wordt geblokkeerd

  Maar goed, je bankrekening is dus ondanks alle voorzorgsmaatregelen geblokkeerd. Zodra je een bericht hebt ontvangen dat je rekening is bevroren - hetzij van een schuldeiser of van de bank zelf - kun je nu het onderstaande stappenplan volgen om weer snel te kunnen betalen. Treedt daarbij in contact met je bank en houd daarbij twee magische woorden in gedachten: Samenwerking en Transparantie. Wees altijd transparant en werk mee. Je weet dat je rekeningactiviteit legitiem is, dus wees transparant. Werk ook mee door bewijs te leveren van de bankactiviteit.

  Maar vergeet niet dat net zoals je open en coöperatief moet zijn, je anderzijds het recht hebt om informatie te ontvangen over wat er met jouw bankrekening gebeurt. Als je kunt bewijzen dat er geen reden tot blokkering is, zal de bank de beperkingen zeker opheffen door je weer volledige toegang tot de rekening te geven. Ga als volgt te werk:

  Stap 1: Controleer of je het slachtoffer bent geworden van bankfraude
  Stel zelf vast of je te maken hebt gehad met bankspoofing’, ‘phishing’ of dat je rekening is gebruikt als 'geldezel'. In dat geval is je rekening terecht geblokkeerd als gevolg van fraude. Criminelen hebben dan de controle over je rekening overgenomen of wellicht met jouw (onbewuste) toestemming criminele gelden doorgesluisd.

  Is daar allemaal geen sprake van, dan heeft wellicht de bank zelf een fout gemaakt en een bepaalde transactie als onterecht frauduleus aangezien.

  Stap 2: Verzamel bewijs
  Of de blokkering nu terecht is of niet, verzamel in beide gevallen zoveel mogelijk bewijs waaruit blijkt dat je het slachtoffer bent van bankfraude, of dat de bank onterecht heeft gehandeld. Denk daarbij aan kopieën van schriftelijke communicatie voorafgaand aan het verrichten van bepaalde transacties zoals e-mails of WhatsAppjes. Die maken duidelijk wat er gebeurd is en of dat jouw bedoeling was en of je daarbij kwaad in de zin had.

  Stap 3: Aangifte doen
  Constateer je daadwerkelijk dat je slachtoffer bent geworden van bankfraude, doe dan direct aangifte bij de politie. Via Slachtofferhulp Nederland is het zelfs mogelijk om hulp te krijgen bij het aanvragen van een schadevergoeding.

  Stap 4: Maak bezwaar bij je bank
  Neem nu telefonisch contact op met je bank. Je kunt dan afstemmen op welke manier je weer zo snel mogelijk toegang krijgt tot je rekening. Bewijzen voor bankfraude, een proces verbaal of voor een fout van de bank heb je al verzameld en kun je dus direct doorsturen per email als daarom wordt gevraagd door de bank.

  Door het volgen van dit stappenplan krijg je weer snel toegang tot al je bankzaken.

  Wat zijn de maatregelen wanneer rekeningen om veiligheidsredenen worden bevroren?

  Zoals hierboven vermeld, volg de principes van openheid en samenwerking. Gewoonlijk zal een gesprek en een herverificatie van je identiteit door de fraudeafdeling van de bank de beperkingen op je rekening opheffen.

  Als je identiteit is gestolen of je rekening is gehackt, zal de bank je begeleiden bij het melden en oplossen daarvan. Vergeet niet om altijd je laatste bankafschriften in detail te controleren en transacties te traceren.

  LET OP: Er is regelgeving die beperkingen oplegt aan hoeveel geld je kunt verliezen als je identiteitskaart wordt gestolen. Dit laatste hangt af van hoe de dieven zich toegang hebben verschaft en of je op tijd aangifte hebt gedaan bij de bank. De gemiddelde kosten van identiteitsdiefstal werden geschat op 1.141,15 euro voor slachtoffers die een kortstondig verlies hadden geleden.

  Hoe gaat Payhawk om met fraudebestrijding bij bedrijfsuitgaven?

  Real-time monitoring van transacties; Geavanceerde tracking algoritmen; Toepassing van fraudepreventie protocollen zoals het verifiëren van de kaarthouder identiteit; Uitgavencategorie beperking; Automatische blokkering; Kaartgeintegreerde EMV-chips en pincodetoepassing. Dit zijn allemaal beveiligingsmaatregelen die het risico op fraude met zakelijke bedrijfsuitgaven sowieso tot een minimum beperken.

  Daarnaast beschikt een slimme kaartaanbieder zoals PayhHawk bovendien over een uitgebreide klantenservice en ondersteuningsafdeling voor medewerkers van bedrijven die gebruikmaken van onze betaalkaarten. Menselijke hulp bij het identificeren en oplossen van verdachte activiteiten, het (de)blokkeren van kaarten in geval van verlies of diefstal alsmede het verstrekken van informatie over fraudepreventie, is dus voortdurend binnen handbereik.

  Hoe ga je te werk wanneer je onbetaalde schulden hebt?

  Elk bankbeslag wordt, in het algemeen, voorafgegaan door een effectieve rechterlijke beslissing. Een beslag wordt opgelegd tot het bedrag van de schuldvordering. Indien je schuld groter is dan het saldo op je rekening, kan de schuldeiser alles bevriezen. De verschillende soorten schulden kunnen alle soorten leningen zijn, vonnissen of pandrechten uit civiele rechtszaken, scheidingsschikkingen, alimentatie, achterstallige belastingen, enz.

  De basisregel wanneer je bankrekening wordt bevroren vanwege schuld of vonnis is om uit te zoeken wie de schuldeiser is. De bank moet je een bericht geven met informatie over de schuld en wie de eiser is in de civiele procedure jegens jou. In dit geval is het raadzaam om juridische hulp in te roepen en zo een overeenkomst met de schuldeiser op te stellen om de schuld in termijnen te herschikken.

  Belangrijkste conclusies

  We hebben een uitgebreid artikel geschreven over wat je moet doen als je betaalkaart wordt gestolen en wat enkele best practices zijn om je kaart in het algemeen veilig te houden.
  In het geval dat je Payhawk-kaart wordt gestolen, of wanneer je deze verliest, kun je de kaart onmiddellijk blokkeren vanuit de app. Is zoiets het geval? Of heb je algemene vragen over beveiligingsmaatregelen binnen het Payhawk-betaalsysteem voor zakelijke bedrijfsuitgaven? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice.

  Boris Angelov - Principal Product Manager bij Payhawk - de uitgavenbeheeroplossing van morgen.
  Boris Angelov
  Principal Product Manager
  LinkedIn

  Boris heeft een diverse productachtergrond, van het opzetten van financiële producten tot het ontwikkelen van betalingsprogramma's. Hij leidt momenteel het team Spend Controls en richt zich op enterprise functies die zichtbaarheid en controle bieden aan financiële teams.

  Bekijk alle artikelen van Boris →
  May 27, 2024

  Loading...

  May 27, 2024

  Loading...

  May 27, 2024

  Loading...