Apr 17, 2023
Leestijd: 4 minuten

Waarom kasstroomoverzichten belangrijk zijn voor de bedrijfsanalyse

Werknemer doet onderzoek naar informatie over kasstroomoverzicht. Ze proberen met name te begrijpen wat zijn zakelijke uitgaven zijn.
Samenvatting

Kasstroomoverzichten zijn essentieel voor het financiële totaaloverzicht van een bedrijf. De overzichten bieden gedetailleerde informatie over de gezondheid van een bedrijf door te kijken naar de inkomende en uitgaande kasstromen. Het kasstroomoverzicht wordt vaak de 'motor' van de financiële informatie van een bedrijf genoemd, omdat je daaruit kunt opmaken of je bedrijf voldoende cash genereert om de dagelijkse activiteiten te financieren.

Inhoudsopgave

  Kasstroomoverzichten zijn ook nuttig voor investeerders om te kunnen zien hoeveel winst (of verlies) hun bedrijven maken. Als je de cijfers van het lopende jaar via een kasstroomanalyse vergelijkt met die van vorig jaar, kun je gemakkelijk nagaan of de financiële gezondheid van je bedrijf verbeterd of verslechterd is.

  Welke informatie bevat een kasstroomoverzicht?

  Een kasstroomoverzicht bestaat doorgaans uit drie gedeeltes: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Elk gedeelte is onderverdeeld in één of meer gedeeltes die meer informatie bevatten over eerdere transacties en hun invloed op de kasstroom.

  Ontvang de ultieme gids voor het selecteren van de juiste ERP integratie voor je bedrijf

  Operationele activiteiten zijn de normale, dagelijkse bedrijfsactiviteiten die je uitvoert. Als je bijvoorbeeld producten of diensten verkoopt, zouden dit inkomsten (of verkopen) genoemd worden. En als je producten of diensten inkoopt voor je bedrijf, dan zouden dit uitgaven genoemd worden.

  De meest voorkomende operationele activiteiten zijn:

  1. Inkomsten van klanten: dit zijn de verkopen van producten of diensten aan consumenten, bedrijven of andere organisaties.
  2. Kosten van inkomsten: dit zijn de kosten van de geleverde goederen of diensten. Dit omvat de kosten voor de productie, zoals grondstoffen en arbeid, plus alle andere directe kosten voor het maken van je product of dienst.
  3. Brutowinst: het verschil tussen inkomsten en kosten van inkomsten is de brutowinst, oftewel je marge (of winst) op elke verkoop. Je kunt brutowinst onderverdelen in twee categorieën: directe kosten en indirecte kosten.

  Investeringsactiviteiten zijn bijvoorbeeld:

  • De aankoop van vaste activa zoals machines en gebouwen
  • Het afbetalen van leningen
  • De verkoop van activa zoals machines en gebouwen
  • Het doen van andere investeringen in je bedrijf die geen onderdeel zijn van je dagelijkse activiteiten

  Met andere woorden: in het gedeelte met investeringsactiviteiten zie je hoeveel geld je hebt uitgegeven aan langetermijnactiva, zoals vastgoed, apparatuur of andere bedrijven.

  Zo zou bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe computers voor de medewerkers van een bedrijf opgenomen worden als een investeringsuitgave. Als een bedrijf daarentegen vastgoed of apparatuur verkoopt die het voorheen in bezit had (of kredieten afbetaalt), dan zou dat opgenomen worden als een inkomende investerings-kasstroom.

  Financieringsactiviteiten laten zien hoe een bedrijf geld ophaalt en terugbetaalt aan investeerders via kapitaalmarkten. Voorbeelden van gangbare financieringsactiviteiten zijn:

  1. Uitgifte van aandelen of obligaties: gebruikt om kapitaal op te halen voor het bedrijf. Als een bedrijf aandelen of obligaties uitgeeft, verkoopt het een aandeel in het eigendom van zichzelf of zijn kredietverplichtingen.
  2. Uitbetaling van dividend op preferente aandelen: sommige bedrijven geven preferente aandelen uit waarop regelmatig (meestal elk kwartaal) dividend wordt uitgekeerd. Vergelijkbaar met het betalen van rente op obligaties, maar houders van preferente aandelen hebben vaak aanzienlijk meer rechten dan obligatiehouders.
  3. Rentebetaling op schulden: met schuldfinanciering kunnen bedrijven geld van banken of obligatiehouders lenen en in termijnen terugbetalen, inclusief rente bij elke aflossing.

  Hoe kasstroomoverzichten je bedrijf kunnen helpen

  Een kasstroomoverzicht is om verschillende redenen nuttig, bijvoorbeeld om toekomstig winstpotentieel te voorspellen of om gebieden te identificeren waar de winst verhoogd kan worden door kosten te besparen. Het vermogen van een bedrijf om met zijn activiteiten een positieve kasstroom te generen, is vaak essentieel bij de beoordeling door kredietverstrekkers van financieringsaanvragen of kredietlijnen van banken.

  Investeerders die willen weten wat het verband is tussen de winst en de operationele efficiëntie van een bedrijf, kunnen naar de operationele kasstromen en nettowinst op het inkomstenoverzicht kijken om te zien hoe consistent die zijn in de loop van de tijd. Verder kan een kasstroomoverzicht helpen om te bepalen of een bedrijf solvabel is.

  De juiste uitgavengegevens vastleggen voor je kasstroomoverzicht

  Een van de grootste uitdagingen voor financiële en boekhoudteams is het vastleggen van alle transacties die van invloed zijn op de inkomende en uitgaande kasstromen van het bedrijf. Dit proces vereist een gedegen betaalkaart- en uitgavenbeheeroplossing (om uitgaven in real time vast te leggen) en een goede integratie met ERP- of boekhoudsoftware om te zien wat er precies beschikbaar is.

  De oplossing van Payhawk, inclusief zakelijke betaalkaarten en software voor uitgavenbeheer, biedt CFO's en financieel directeuren inzicht in de bedrijfskosten door uitgaven in real time weer te geven en aan een geschikte categorie toe te wijzen.

  Voordelen van het inzicht in uitgaven met Payhawk zijn onder andere:

  1. Nauwkeurigere gegevens: uitgavenbeheer oplossingen houden niet altijd rekening met het tijdsverschil tussen het moment van uitgave en betaling, waardoor ze niet altijd de actuele situatie van je bedrijf weergeven. Dat kan het lastig maken om de feitelijke kassituatie van je bedrijf bij te houden en te rapporteren. De integraties van Payhawk daarentegen zijn ontworpen volgens het concept van overlopende posten en houden rekening met beide data.
  2. Beter beheer: als je geen goed zicht op je uitgavenpatroon hebt, kan het lastig worden om weloverwogen te beslissen hoe je bronnen het best kunt toewijzen, vooral als je niet weet welke soorten uitgaven het meest bijdragen aan kosten en opbrengsten. Payhawk helpt om inzicht te krijgen in alle bedrijfsuitgaven.
  3. Prestaties vergelijken met planning: door de feitelijke uitgaven per categorie te vergelijken met de geplande uitgaven, kun je demonstreren hoe goed je het werkkapitaal beheert en zorgen dat je de uitgaven volgens planning beheerst. Dit proces helpt om het vertrouwen van investeerders en kredietverstrekkers te vergroten, en dat is cruciaal voor bedrijven die op zoek zijn naar externe financiering, zoals durfkapitaal of bankleningen.

  Slotopmerking: een overzicht

  Kasstroomoverzichten zijn essentieel voor je financiën. Ze laten zien hoe goed een bedrijf zijn kasmiddelen gebruikt en hoe gezond zijn activiteiten zijn. Een goede kasstroomanalyse vertelt je of een bedrijf zijn rekeningen op tijd kan betalen en genoeg geld heeft om zijn activiteiten in de toekomst voort te zetten.

  Een bedrijf kan winstgevend lijken, maar als het niet genoeg geld kan genereren met zijn bedrijfsactiviteiten, dan komt het vroeg of laat in de problemen. De balans vertelt ons hoeveel geld een bedrijf heeft, maar het kasstroomoverzicht laat zien hoeveel het met zijn eigenlijke activiteiten verdient.

  Ontdek hoe je betere beslissingen voor de groei van je bedrijf kunt nemen met onze alles-in-één software voor uitgavenbeheer. Boek vandaag nog een demo.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Jun 22, 2024

  Loading...

  Jun 22, 2024

  Loading...

  Jun 22, 2024

  Loading...