Nov 15, 2023
Leestijd: 3 minuten

Top MKB-tips om de inflatie te overleven

Gids voor het mkb tijdens de inflatie
Samenvatting

Nu economen voorspellen dat de prijsstijgingen nog enkele maanden zullen aanhouden, vraag je je misschien af: "Wat is de invloed van inflatie op bedrijven?"

Natuurlijk is inflatie altijd al een punt van zorg geweest voor bedrijven, maar de laatste tijd is de impact van inflatie op bedrijven groter geworden en in 2023 worstelen kleine en middelgrote bedrijven (MKB) met de uitdagingen die de stijgende inflatie met zich meebrengt.

Inhoudsopgave

  De gevaren van inflatie vertonen nog weinig tekenen van vertraging, dus wat kun je verwachten als je een MKB-bedrijf runt? Dit artikel werpt licht op de effecten van inflatie op het MKB en reikt strategieën aan om te overleven in deze uitdagende economische omstandigheden.

  Zie het als onze inflatie-overlevingsgids voor KMO's waarin we bespreken hoe je moet omgaan met:

  ● Stijgende kosten
  ● Minder vraag
  ● Prijsdruk
  ● Het 'onzekerheidseffect'
  ● De prijs van geld
  ● Het overleven van de inflatie als klein bedrijf in 2023
  ● En samengevat: Wat is de invloed van inflatie op bedrijven?

  Stijgende kosten

  Het eerste effect van inflatie op kleine bedrijven dat bedrijfseigenaren voelen, is een algemene stijging van de kosten.

  In veel gevallen zullen dit 'leidende' verhogingen zijn. Met andere woorden, ze lijken voor te lopen op de inflatiecijfers.

  Een goed voorbeeld hiervan zijn brandstof- en energieprijzen. Toen het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleerde, piekte de spotprijs van gas en ruwe olie, wat onmiddellijk gevolgen had voor commerciële elektriciteit, gasprijzen en de kosten van het tanken van voertuigen.

  Toonaangevende indicatoren komen meestal voor voordat de samenleving doorheeft dat er sprake is van inflatie, terwijl 'vertragende' indicatoren prijsstijgingen zijn nadat we de inflatie hebben zien toenemen.

  Een voorbeeld van een achterblijvende indicator zijn loonstijgingen. Mensen zien hun kosten stijgen en hoge inflatie aangekondigd in het nieuws (leidende indicatoren zoals brandstof, voedsel etc.), en ze hebben het gevoel dat ze meer moeten verdienen om dat te compenseren, dus beginnen de achterblijvende indicatoren te stijgen (lonen, inputprijzen, huren etc.).

  Het bovenstaande betekent dat grote inflatiestijgingen die kleine bedrijven treffen, uiteindelijk zelf inflatoir zijn. Ondernemers zullen daarom een algemene stijging van de inputkosten zien. Stijgende inflatie leidt tot hogere kosten van grondstoffen, energie en andere inputs, dus MKB's die afhankelijk zijn van deze inputs krijgen te maken met een druk op de winstmarges, tenzij ze de gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten.

  Hoe MDM Props +250k per kwartaal heeft bespaard

  Minder vraag

  Een van de meest verontrustende effecten van inflatie op kleine bedrijven is dat inflatie de koopkracht van consumenten aantast, wat leidt tot een daling van de discretionaire uitgaven.

  MKB's die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen kunnen te maken krijgen met lagere verkopen en inkomsten, en dit beperkt zich niet alleen tot de B2C-sector.

  Bedrijven die openbare diensten leveren, kunnen te maken krijgen met een verminderde vraag als gevolg van bezuinigingsmaatregelen van de overheid.
  Bovendien zullen B2B-bedrijven, naarmate de economie vertraagt, ook een terughoudendheid beginnen te zien om geld uit te geven. Om een beroemd gezegde te parafraseren: als de B2C-sector niest, vat de B2B-sector een kou.

  Prijsdruk

  Nu de inflatie begint toe te nemen, moeten bedrijven gaan nadenken over manieren om de vraag te stimuleren, en één manier om dat te doen is door de prijzen te verlagen. De keerzijde hiervan is dat ze misschien ook de inputprijzen willen verlagen, wat betekent dat leveranciers te maken krijgen met prijsdruk. Op dezelfde manier zullen consumenten op zoek gaan naar een betere prijs-kwaliteitverhouding en een markt die voorheen mode- of kwaliteitsgericht was, kan plotseling prijsgevoelig worden.

  Het 'onzekerheidseffect'

  Als de inflatie toeneemt, krijgen bedrijven al snel te maken met onzekerheid, onduidelijke prognoses en planningsproblemen.

  Het probleem is dat inflatie voor een klein bedrijf onzekerheid creëert in de bedrijfsomgeving, waardoor het moeilijk wordt om kosten, prijzen en vraag nauwkeurig te voorspellen. Deze onzekerheid kan strategische planning en besluitvorming belemmeren.

  De prijs van geld

  Financiële bedrijven houden van zekerheid omdat ze geld nauwkeurig kunnen prijzen.

  Het betekent dat ze begrijpen wat ze financiers moeten betalen voor het geld dat ze binnenhalen, en het betekent ook dat ze gemakkelijk de prijs van hun output kunnen bepalen, wat betekent dat ze op hun beurt de winst nauwkeurig kunnen voorspellen.

  Maar als de inflatie stijgt, neemt de onzekerheid in de markt toe en stijgt op zijn beurt de prijs van geld omdat financiers deze onzekerheid beginnen 'in te prijzen'.

  Dus voor bedrijven die moeten lenen om uitbreiding of ontwikkeling te financieren, zullen de kosten van geld waarschijnlijk aanzienlijk stijgen in tijden van inflatie.

  Het overleven van de inflatie als klein bedrijf in 2023

  Aangezien er weinig is dat een MKB-bedrijf kan doen om de inflatie te verlagen, moet de meest dringende vraag zijn hoe je als klein bedrijf met inflatie omgaat.

  Dit zijn onze beste tips:

  Prijzen herzien en aanpassen

  MKB-bedrijven moeten hun kostenstructuren analyseren en prijsstrategieën evalueren.

  Beoordeel of het verhogen van prijzen haalbaar is zonder de vraag van klanten significant te beïnvloeden. Onderzoek aanbiedingen met toegevoegde waarde of bundel producten/diensten om prijsaanpassingen te rechtvaardigen.

  Denk ook na over het invoeren van verschillende prijsmodellen. Is een abonnementsmodel bijvoorbeeld geschikt of voelen consumenten zich meer aangetrokken tot een pay-as-you-go model?

  Stroomlijn activiteiten en bespaar kosten

  Optimaliseer bedrijfsactiviteiten om inefficiënties te verminderen en onnodige kosten te besparen.

  Identificeer gebieden waar kostenbesparende maatregelen kunnen worden geïmplementeerd zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit of de klantervaring. Probeer betere deals te sluiten met leveranciers om de stijgende inkoopkosten te beperken.

  Verbeter productiviteit en efficiëntie

  Richt je op het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie binnen de organisatie.

  Investeer in het opleiden van medewerkers, maak gebruik van technologie en automatiseer processen waar mogelijk. Hierdoor kunnen bedrijven meer bereiken met minder middelen en hun output maximaliseren.

  Diversifieer inkomstenstromen

  MKB-bedrijven moeten hun inkomstenstromen diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van één product of één markt.

  Identificeer nieuwe kansen en richt je op nichemarkten die mogelijk minder gevoelig zijn voor de gevolgen van inflatie. Breid uit naar aanvullende producten of diensten om de inkomstenbronnen te vergroten.

  Versterk relaties met klanten

  In tijden van inflatie wordt het opbouwen en onderhouden van klantrelaties cruciaal.

  Verbeter loyaliteitsprogramma's voor klanten, bied persoonlijke ervaringen en uitzonderlijke klantenservice. Ga contact aan met klanten via sociale media en andere kanalen om verbonden te blijven en inzicht te krijgen in hun veranderende behoeften.

  Vergeet niet dat een klant die uitzonderlijke service en voordelen krijgt die hij nergens anders kan vinden, veel minder snel prijsgevoelig zal worden en zal gaan rondkijken.

  Bewaak en pas aan

  Blijf op de hoogte van economische trends, veranderingen in de sector en klantgedrag.

  Zorg ervoor dat je regelmatig de belangrijkste prestatie-indicatoren controleert en de strategieën dienovereenkomstig aanpast. Proactief en flexibel reageren op marktdynamiek is essentieel om inflatoire periodes te overleven.

  Kleine en middelgrote bedrijven buiten inflatie houden is onmogelijk. Elk aspect van de dagelijkse werkzaamheden zal waarschijnlijk worden beïnvloed en dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je op voorhand gewaarschuwd bent door een uitstekende omgevingsscanning uit te voeren.
  Samengevat: Wat is de invloed van inflatie op bedrijven?

  Terug naar onze oorspronkelijke vraag: wat is het effect van inflatie op kleine bedrijven?

  De gevolgen van inflatie voor MKB-bedrijven in 2023 zijn onmiskenbaar, met hogere kosten, lagere consumentenbestedingen en planningsuitdagingen die aanzienlijke hindernissen vormen.

  Het is echter mogelijk om proactieve stappen te ondernemen om de gevolgen van inflatie voor bedrijven te beperken en hun voortbestaan te garanderen. Door de effecten van inflatie te begrijpen, effectieve strategieën te implementeren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, kunnen MKB-bedrijven deze uitdagende tijden doorkomen en er sterker uit tevoorschijn komen.

  Het omarmen van innovatie, het bouwen van veerkrachtige bedrijfsmodellen en het koesteren van sterke klantrelaties zullen de sleutel zijn om niet alleen te overleven, maar te gedijen in een inflatoire economie.

  Op zoek naar controle over de cashflow als eerste stap in het beheersen van de kosten onder inflatie? Boek dan vandaag nog een demo.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Jun 15, 2024

  Loading...

  Jun 15, 2024

  Loading...

  Jun 15, 2024

  Loading...