Mar 22, 2023
4 min read

De ondergang van de Silicon Valley Bank: waarom bedrijven hun krediet- en financieringsbronnen moeten diversifiëren

Diversificatie van kredietbronnen stelt bedrijven in staat om risico's te beperken, toegang te krijgen tot betere tarieven en voorwaarden, meer flexibiliteit te bereiken, kredietgeschiedenis op te bouwen en nog veel meer.
Samenvatting

De recente val van de Silicon Valley Bank heeft bedrijven eraan herinnerd hoe belangrijk het is om financieringsbronnen zoals krediet en leningen te diversifiëren. De SVB leverde al sinds 1983 financiering en andere diensten aan enkele van 's werelds meest bekende en succesvolle technologiebedrijven en was daarmee een belangrijke speler op het gebied van technologie- en start-up-financiering.

Inhoudsopgave

  Na de val van de SVB was er aanvankelijk paniek onder scale-ups vanwege zorgen over de mogelijke sluiting van techbedrijven. Maar tegen het einde van het daaropvolgende weekend hadden zowel Amerikaanse als Britse overheids- en financiële instanties een oplossing gevonden.

  In het Verenigd Koninkrijk kocht HSBC de Britse dochteronderneming van de SVB. Tegelijkertijd bevestigden in de VS de Fed, het ministerie van Financiën en de FDIC dat al het geld van spaarders veilig was en introduceerden ze een nieuw leenprogramma.

  Maar Bloomberg Intelligence Editor Annalisa Tulipano wijst erop dat de financiële schokgolven na de val van de SVB kunnen aanhouden: "Na de val van de SVB is de markt zich er bewust van geworden dat zoiets ergens anders ook kan gebeuren."

  VC's: Neem vandaag nog contact op om financiële diversificatie voor je portfoliobedrijven te bespreken

  Waarom bedrijven hun krediet- en financieringsbronnen moeten diversifiëren

  Veel bedrijven zullen zich nu realiseren dat proactieve bescherming tegen financiële risico's de enige weg vooruit is.

  Volgens Hristo Borisov, CEO van Payhawk, zullen start-ups door de val van de SVB anders omgaan met geld. "Waarschijnlijk zullen veel technologiebedrijven hun financiële arsenaal uitbreiden met meerdere bankrekeningen, creditcards enzovoort. Bovendien zullen zij hun leveranciersnetwerk en kritieke bedrijfsonderdelen diversifiëren om hun afhankelijkheid van één bepaalde leverancier te minimaliseren."

  Om uitdagingen in de bank- en kredietmarkt het hoofd te bieden, is het voor bedrijven belangrijker dan ooit om over verschillende krediet- en financieringsopties te beschikken. Maar dat is nog niet alles. Het spreiden van kredietbronnen kan bedrijven op allerlei punten helpen:

  1. Risico's beperken: Bedrijven kunnen de risico's beperken door hun kredietopties te diversifiëren en hun financiering te spreiden over meerdere bronnen. Dit leidt tot een kleiner risico als één enkele kredietverlener of kredietbron failliet gaat of niet meer beschikbaar is, wat grote gevolgen kan hebben.
  2. Toegang krijgen tot betere tarieven en voorwaarden: Door hun kredietopties te diversifiëren, kunnen bedrijven de beste tarieven en voorwaarden voor hun financieringsbehoeften vinden. Dit kan leiden tot lagere rentetarieven en kosten, waardoor bedrijven op termijn geld kunnen besparen.
  3. Flexibiliteit vergroten: Bedrijven kunnen profiteren van meer flexibiliteit bij het beheren van hun cashflow en het voldoen aan hun financieringsbehoeften door hun kredietopties te diversifiëren, aangezien verschillende soorten krediet verschillende aflossingstermijnen, betalingsschema's en andere kenmerken bieden.
  4. Voldoen aan verschillende bedrijfsbehoeften: Bedrijven kunnen afhankelijk van hun financieringsbehoeften de beste kredietoptie kiezen. Zo kan een kortetermijnlening beter zijn om tijdelijke kastekorten op te vangen, terwijl een lening op lange termijn geschikter is voor de financiering van een groot uitbreidingsproject.
  5. Een kredietgeschiedenis opbouwen: Door hun kredietopties te diversifiëren, kunnen bedrijven een meer diverse kredietgeschiedenis opbouwen om hun kredietscore te verbeteren, wat het gemakkelijker maakt om in de toekomst financiering te krijgen.

  "Deze keer heeft de val van de SVB techstart-ups alleen achtergelaten met een pijnlijk litteken. Maar de geschiedenis herhaalt zich vaak. Hopelijk is iedereen zich er nu van bewust dat diversificatie en noodplannen niet triviaal zijn, maar mogelijk levensreddend," aldus Konstantin Dzhengozov, CFO bij Payhawk. Nadat hij het belang van diversificatie had ingezien, diversifieerde een van onze klanten met een betaalkaart snel met een kredietlijn. De klant wil de betaalkaart van Payhawk gebruiken om uitgaven voor SaaS-abonnementen te beheren en de druk op de salarisadministratie te verlichten."

  Kortom: diversificatie van kredietmogelijkheden kan bedrijven helpen om risico's te beheersen, toegang te krijgen tot betere tarieven en voorwaarden, de flexibiliteit te vergroten, te voldoen aan uiteenlopende financieringsbehoeften en een sterkere kredietgeschiedenis op te bouwen.

  Risico van één aanbieder beperken

  Van de vijf bovenstaande onderwerpen staat risicobeperking om een heel goede reden op nummer één. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om op slechts één financieringsbron te vertrouwen, zeker in het huidige economische klimaat.

  Bedrijven moeten meerdere bronnen gebruiken om de risico's te spreiden over verschillende aanbieders. Door gebruik te maken van meerdere kredietbronnen kunnen bedrijven hun risico's spreiden en voorkomen dat ze afhankelijk zijn van één enkele financieringsbron. Dit vermindert het risico dat het bedrijf wordt getroffen als een enkele kredietverstrekker failliet gaat of niet meer beschikbaar is.

  Dank aan onze investeerders Sprints en QED Investors voor hun waardevolle inzichten bij het schrijven van deze blog. Meer deskundige inzichten van QED Investors vind je in hun blog: Ten implications for fintech of the SVB collapse.

  "Vaak leiden lening overeenkomsten of financiële convenanten ertoe dat ondernemingen afhankelijk zijn van één financiële instelling. Laat je niet op deze manier binden. Zorg voor meerdere bankrekeningen en spreid blootstellingsrisico over verschillende instellingen. Zorg dat je een manier hebt om geld en effecten te verplaatsen als dat nodig is."
  — QED Investors

  Een bedrijf dat te veel vertrouwt op één soort financiering (zoals alleen een kredietlijn) kan kwetsbaar zijn voor rentewijzigingen en andere risico's. Diversificatie van kredietopties kan bedrijven helpen het concentratierisico te verminderen door de financieringsbehoefte te spreiden over verschillende soorten krediet.
  Bedrijven kunnen ook hun seizoensgebonden en cyclische cashflow beheren door hun kredietopties te diversifiëren. Zo kan een onderneming die te maken heeft met een seizoensgebonden daling van de omzet een kortlopende lening nemen om de kosten te dekken totdat de omzet weer aantrekt.
  QED Investors raadt bedrijven aan hun risico's te beperken met de volgende rekeningen:

  1. Gebruik een betaalrekening voor salarissen van werknemers en leasebetalingen
  2. Gebruik een financieringsrekening voor de aflossing van leningen (als je een kredietverstrekkende instelling bent). Houd deze rekening aan bij een andere instelling dan de betaalrekening
  3. Beleg overtollig geld in kortlopend schatkistpapier op een cashrekening of op een door derden beheerde geldmarktrekening, zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley of J.P. Morgan als broker-dealers voor effecten, J.P. Morgan of Bank of America voor geldcentra, en Fifth Third voor regionale banken. Bewaar ook minstens drie maanden loon op deze rekening om je in te dekken tegen eventuele crisissen.

  "Houd rekeningen aan bij verschillende soorten instellingen en controleer of je geld tussen al deze instellingen kunt overboeken. Voor banken met ingewikkelde betalingsstructuren is het essentieel om de back-upfaciliteiten te testen. ++Doe dit niet pas voor de eerste keer tijdens een crisis++."
  — QED Investors

  Bedrijven kunnen hun risicoblootstelling verminderen en hun vermogen om verschillende financieringsbehoeften en -scenario's te beheren vergroten door hun kredietopties te diversifiëren.

  Wat moeten CFOs doen?

  Alle organisaties en bedrijfstakken worden met uitdagingen geconfronteerd. CFOs zullen waarschijnlijk vaker dan eens een belangrijke rol spelen om hun bedrijf hier succesvol doorheen te loodsen.

  Goede CFOs en financiële teams bereiden zich proactief voor op onzekere tijden en instabiliteit in de sector, zodat ze niet verrast worden. Hier zijn een paar voorbeelden van de acties die zij moeten ondernemen.

  Doe grondig onderzoek naar tegenpartijrisico's en zorg voor goede governance

  • Beoordeel tegenpartijrisico's ten minste één keer per jaar, niet alleen bij het ondertekenen van een contract.
  • Voordat je contracten tekent of samenwerkt met externe organisaties, is het van cruciaal belang om due diligence uit te voeren en hun stabiliteit regelmatig te beoordelen.
  • Ontwikkel een bestuursstructuur met kernpunten om ervoor te zorgen dat het bedrijf altijd de juiste vragen stelt.
  • Ontwerp een door de raad van bestuur goedgekeurd beleid voor overboekingen. De CFO en de CEO kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om alles onder de 2 miljoen dollar te ondertekenen zonder verdere goedkeuring. Alles daarboven moet (door een aangewezen persoon) aan de raad van bestuur worden voorgelegd.
  • Stel een beleid op rondom kasbeheer en bepaal het juiste evenwicht tussen direct beschikbare liquide middelen en beleggingen zoals kortlopende schatkistcertificaten.
  • Geef voorrang aan liquiditeit boven een hoger rendement. Neem geen langdurige risico's, maar stel solide regels in.
  • Vraag de raad van bestuur en investeerders om advies. Voria Fattahi, partner bij Sprints, legt uit "Ik geloof dat het de verantwoordelijkheid is van beleggers en de raad van bestuur om voor een effectieve governance en interne controles te zorgen, zodat bedrijven de impact van uitdagingen zoals de situatie rondom de SVB kunnen minimaliseren. Net zo belangrijk is het om procedures te hebben om in geval van dergelijke scenario's doortastend op te treden."

  Evalueer en maak back-ups

  Zorg ervoor dat het bedrijf weet wie er toegang heeft tot de rekeningen en gegevens. En hoe jij en andere aangewezen partijen toegang kunnen krijgen tot de middelen als het banksysteem niet beschikbaar is. Voorkom dat één persoon een 'single point of failure' is.

  "Breng potentiële risico's in kaart en categoriseer ze op basis van impact, waarschijnlijkheid en snelheid (hoe snel een risico impact heeft op een bedrijf). Voor elk toprisico moeten managers de bijbehorende acties uitvoeren en opvolgen, potentiële risico-indicatoren identificeren voor monitoring en personen aanwijzen die ervoor verantwoordelijk zijn. Dit geeft de raad van bestuur, het auditcomité en het management meer inzicht in de risico's van het bedrijf en bevordert de verantwoordingsplicht in de hele organisatie," aldus Voria Fattahi, partner bij Sprints.

  Plan elk kwartaal een evaluatie met de raad van bestuur en zorg dat je precies kunt aantonen hoe de middelen van het bedrijf worden besteed. Voor realtime inzicht in de cashflow kun je een oplossing voor uitgavenbeheer gebruiken, zoals Payhawk.

  "Maak een lijst met toegestane instrumenten en duidelijke limieten, die aangeeft waar liquide middelen worden toegewezen, zoals schatkistpapier met verschillende looptijden of geldmarktfondsen. Ontwikkel en implementeer duidelijk beleid en procedures voor overtollig geld en sweep accounts."
  — QED Investors

  Diversifieer financieringsbronnen

  Terug naar diversificatie, want dat is een belangrijke zaak. Sinds het ontstaan van open banking zijn de grote banken niet meer de enige spelers.

  Zoals beschreven in Fintechs en gevestigde banken: De invloed van innovatie op financiën voor bedrijven en consumenten, werken fintech-bedrijven in een sterk gereguleerde sector. Ze worden aan even hoge normen gehouden als elke andere financiële instelling, inclusief de grote banken. Ze moeten voldoen aan dezelfde gespecialiseerde reguleringen als elke andere financiële instelling.

  Bedrijven moeten verder denken dan traditionele banken. "We leven in een wereld waarin traditionele banken niet langer de enige optie zijn voor bedrijven. Er is een overvloed aan alternatieve oplossingen om een gediversifieerde strategie op te bouwen," legt Konstantin Dzhengozov uit. "Als vuistregel moeten bedrijven ernaar streven om hun blootstelling aan één enkele aanbieder te beperken tot 30-40% of minder."

  Diversifieer financiële middelen met Payhawk

  Met de zakelijke betaalkaarten van Payhawk profiteer je van dekking in meer dan 32 landen, met de keuze uit euro's, Britse ponden en dollars. Je kunt onze kaarten fysiek en virtueel gebruiken en ze uploaden naar Google Pay en Apple Pay.

  Onze zakelijke betaalkaarten zijn onderdeel van een uitgebreide oplossing voor uitgavenbeheer met kostenbeheer, kaartcontroles, crediteurenbeheer, het beheren van meerdere entiteiten en declaraties binnen één platform. Bovendien kan onze oplossing je bedrijf dagelijks meer dan twee uur werk besparen, handmatige gegevensinvoer met 80% verminderen en zorgen voor een snellere maandafsluiting.

  We begrijpen het belang van flexibiliteit en direct inzicht in de uitgaven voor bedrijven van elke omvang.

  "Vóór Payhawk gebruikten we twee verschillende systemen voor onze betaalkaarten, een van Barclays en een van AMEX. Bij de Barclays-kaart kreeg je een maandelijks overzicht, wat je binnen zeven dagen moest afbetalen. Maar soms logden we in bij het systeem en was het overzicht niet eens beschikbaar," legt Uchenna, financieel manager bij MDM Props, uit. "We wisten dus niet wat we betaalden, wat slecht was voor de cashflow. We moesten een PDF-overzicht downloaden en dan de bonnetjes fysiek verzamelen en bij het overzicht voegen. Vervolgens duurde de reconciliatie dagen of zelfs weken."

  Bovendien gebruikt onze oplossing OCR om gegevens in meer dan 60 talen vast te leggen. En dankzij onze ERP-integraties (ontworpen volgens het concept van overlopende posten) worden alle gegevens naadloos gesynchroniseerd. Dat betekent geen handmatige invoer, fouten bij overtypen of handmatige reconciliatie meer.

  Met Payhawk kunnen kaarthouders simpelweg geld uitgeven met de kaart (binnen de ingestelde regels), een foto nemen van het bonnetje en dit uploaden in de Payhawk-app. Hierna kunnen ze een categorie kiezen die vooraf door het financiële team is bepaald en een korte opmerking toevoegen. Vervolgens kan het financiële team de uitgaven in real time zien en een duidelijk inzicht krijgen in de financiële gezondheid en cashflow van het bedrijf.

  Neem contact met ons op over betaalkaarten en uitgavenbeheer

  Wil je je financieringsbronnen diversifiëren en profiteren van grootschalig kaartbeheer, uitgavenbeheer en meer? Boek een demo om te ontdekken wat Payhawk voor jouw bedrijf kan betekenen.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  May 27, 2024

  Loading...

  May 27, 2024

  Loading...

  May 27, 2024

  Loading...