Dec 28, 2023
Leestijd: 3 minuten

Versimpel de boekhouding van balansposten met de innovatieve functies van Payhawk

Payhawk lijnpost boekhoudfunctie screenshot
Samenvatting

Bij het verwerken van de financiën voor het MKB of grotere bedrijven, kunnen balansposten een essentiële boekhoudfunctie worden. Ze stellen financiële professionals in staat om inkomsten en/of uitgaven te segmenteren in afzonderlijke regels, in plaats van ze als één bron te verwerven.

Inhoudsopgave

  Met de nieuwe functionaliteit voor balansposten van Payhawk is het eenvoudig om precies te zien waar je uitgaven naartoe gaan, zodat je een beter inzicht krijgt in je bedrijfsuitgaven. Zakelijke spenders kunnen nu moeiteloos notities toevoegen aan elke post bij het splitsen van een uitgave. Hierdoor kunnen ze nog meer details over uitgaven vastleggen en is er nog meer informatie voor de boekhouding zodra deze wordt geëxporteerd via een ERP- of boekhoudsoftware-integratie.

  Soms vertelt één factuur niet het hele verhaal. Sommige facturen kunnen uitgavengegevens uit verschillende bronnen bevatten, en in zulke gevallen is het classificeren van bepaalde items in verschillende categorieën heel zinvol. Dan is het toevoegen van aangepaste velden zoals kostenplaats en project en het variëren van belastingtarieven erg handig. En met posten kun je nog een stapje verder gaan.

  In de boekhouding verwijzen balansposten naar individuele componenten of categorieën in financiële overzichten die inkomsten, uitgaven, activa en passiva opsplitsen en classificeren. Met onze nieuwe balansposten kunnen gebruikers elk item afzonderlijk categoriseren.

  Waarom balansposten belangrijk zijn

  Balansposten zijn om de volgende redenen essentieel voor financiële professionals:

  1. Gedetailleerde financiële rapportage:
  Balansposten zorgen voor een hogere mate van nauwkeurigheid als het gaat om financiële rapportage, waardoor financiële leiders een duidelijke en uitgebreide uitsplitsing krijgen van de facturen van het bedrijf. Door inkomsten, uitgaven en andere financiële posten afzonderlijk onder te brengen in één bon, bieden balansposten een mate van fijnmazigheid die nauwkeurige analyse vergemakkelijkt en betere besluitvorming mogelijk maakt.

  2. Financiële analyse en evaluatie:
  Met balansposten kun je verschillende aspecten van de financiële prestaties van het bedrijf analyseren en evalueren. Door financiële gegevens op te splitsen in specifieke categorieën kun je de winstgevendheid beoordelen, kijken naar uitgavenbeheer voor bedrijven, en gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Dit analyseniveau is essentieel, vooral voor grotere bedrijven die te maken hebben met aanzienlijke inkomstenstromen en diverse bedrijfsactiviteiten.

  3. Vergelijkbaarheid en benchmarking:
  Deze functie maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen verschillende periodes, bedrijfsonderdelen of industriebenchmarks. Bedrijven kunnen financiële informatie consistent bijhouden en categoriseren om hun prestaties in de loop der tijd of ten opzichte van vergelijkbare externe entiteiten te vergelijken. Dit helpt om trends te identificeren, vooruitgang te meten en geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van betrouwbare gegevens.

  4. Naleving van rapportagestandaarden:
  Boekhouding met posten is ook cruciaal voor de naleving van boekhoudstandaarden en rapportagevereisten. Door een gestandaardiseerde classificatie van financiële posten te volgen, kunnen bedrijven voldoen aan wettelijke verplichtingen, branchespecifieke richtlijnen naleven en transparantie in de financiële verslaglegging behouden.

  Ontgrendel betere financiële controle: Ontdek kostenbeheer met Payhawk

  De rol van balansposten in financiële analyse

  Balansposten spelen een belangrijke rol in nauwkeurige financiële analyses en het bijhouden van uitgaven. Door transacties en financiële gegevens te categoriseren, stellen posten financiële professionals in staat om realtime inzichten te verkrijgen voor kostenbeheerprocessen. Hier lees je hoe ze bijdragen aan:

  Uitgavencategorie: Met posten kunnen financiële professionals kostenplaatsen en aangepaste uitgavencategorieën identificeren en de toewijzing van fondsen volgen. Door uitgaven aan posten toe te wijzen, wordt het eenvoudiger om uitgavenpatronen te analyseren, gebieden met buitensporige of onnodige kosten te identificeren en kostenbesparende maatregelen te implementeren.

  Gedetailleerde uitsplitsing van kosten: Posten geven een gespecificeerde uitsplitsing van uitgaven, wat essentieel is voor een nauwkeurige analyse. Posten in de categorie "Reclame" kunnen bijvoorbeeld uitgaven voor online reclame, gedrukte media of sponsoring van evenementen bevatten. Dit detailniveau maakt een nauwkeurige analyse van uitgaventrends mogelijk en helpt bij het beoordelen van de effectiviteit van verschillende marketingstrategieën.

  Budgettering: Een efficiënte uitsplitsing naar post kan dienen als basis voor effectieve budgetteringsprocessen. Door uitgaven op te splitsen in specifieke categorieën kunnen financiële professionals fondsen nauwkeurig toewijzen en toekomstige financiële activiteiten budgetteren. Goed gestructureerde posten bieden de nodige zichtbaarheid om budgettaire doelen te stellen en de uitgaven ten opzichte van die doelen te controleren.

  Prognoses: Posten zijn belangrijk voor nauwkeurige bedrijfsprognoses. Door historische gegevens binnen specifieke posten te analyseren, kunnen financiële professionals trends en patronen identificeren die toekomstige uitgaven helpen voorspellen. Deze prognosemogelijkheden maken een betere toewijzing van middelen mogelijk, helpen te anticiperen op financiële risico's en ondersteunen de strategische besluitvorming.

  Besluitvorming: Een goed gestructureerde uitsplitsing naar post stelt financiële professionals ook in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Door financiële gegevens binnen specifieke posten te analyseren, kunnen ze de financiële implicaties van verschillende keuzes evalueren. Wanneer bijvoorbeeld een nieuw project wordt overwogen, kunnen financiële professionals de bijbehorende posten analyseren om de winstgevendheid van het project, de impact op de cashflow en de afstemming op strategische doelen te beoordelen.

  Uitdagingen van handmatig balansposten beheer

  Het handmatig beheren van posten is een uitdaging.

  Hier komen veel voorkomende problemen aan bod en worden de beperkingen en risico's besproken die gepaard gaan met het gebruik van legacysystemen en verouderde benaderingen:

  Tijdrovende gegevensinvoer: Het handmatig invoeren van postgegevens in spreadsheets of boekhoudsystemen is tijdrovend. Financiële teams moeten elke transactie of uitgave handmatig invoeren, wat kan leiden tot inconsistenties in de gegevens.

  Menselijke fouten en onnauwkeurigheden: Het handmatig beheren van balansposten verhoogt het risico op menselijke fouten. Typefouten, onjuiste categorisaties of zelfs gemiste invoer kunnen de nauwkeurigheid van financiële gegevens in gevaar brengen. Deze onnauwkeurigheden kunnen leiden tot onjuiste financiële analyses en een onjuiste toewijzing van budgetten.

  Gebrek aan schaalbaarheid: Handmatig beheer van posten wordt steeds lastiger naarmate het aantal transacties of uitgaven toeneemt. Het handmatig verwerken van een grote hoeveelheid gegevens kan leiden tot knelpunten en vertragingen en kan de productiviteit belemmeren.

  Beperkte zichtbaarheid en analyse: Handmatig beheer van posten biedt vaak geen realtime zichtbaarheid en analysemogelijkheden. Dit belemmert het vermogen om uitgaven effectief bij te houden en beperkt de toegang tot belangrijke inzichten.

  Hoe Payhawk postboekhouding transformeert

  Financiële professionals kunnen gebruik maken van automatisering en technologische oplossingen zoals onze alles-in-één software voor uitgavenbeheer om de uitdagingen van het handmatig beheren van balansposten te overwinnen.

  Bij Payhawk integreert onze oplossing naadloos met boekhoudplatforms en ERP's om alle postgegevens in één gebruiksvriendelijke interface te consolideren. Met onze oplossing kunnen financiële teams de categorisatie, tracering en afstemming van posten efficiënt beheren in slechts enkele seconden.

  Onze oplossing biedt:

  1. Geautomatiseerde extractie van posten:

  Het intelligente platform van Payhawk haalt automatisch posten uit facturen en ontvangstbewijzen. Hierdoor is handmatige gegevensinvoer niet meer nodig, wat tijd bespaart en de kans op fouten verkleint. Financiële professionals hebben eenvoudig toegang tot gedetailleerde postgegevens en kunnen deze analyseren zonder dat ze deze handmatig hoeven te verwerken.

  2. Aanpasbare postencategorieën:

  Onze software maakt aanpasbare postencategorieën mogelijk die zijn afgestemd op de behoeften van je organisatie. Je kunt specifieke categorieën definiëren op basis van je branche, onkostensoorten of zelfs projectspecifieke vereisten. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je posten kunt classificeren op een manier die aansluit bij je financiële beheerprocessen.

  3. Posten in realtime volgen:

  We bieden realtime tracking van posten, waardoor financiële professionals direct inzicht hebben in uitgaven. Hierdoor kunnen ze uitgaven efficiënt controleren en beheren, afwijkingen opsporen en tijdig beslissingen nemen.

  4. Integratie met boekhoudsystemen:

  Onze software integreert naadloos met populaire boekhoudsystemen zoals QuickBooks, Xero en Netsuite. Deze integraties betekenen dat je postinformatie naadloos in je boekhoudsysteem kan stromen, waardoor de nauwkeurigheid en consistentie van alle financiële gegevens behouden blijft.

  5. Efficiënte afstemming:

  We vereenvoudigen het proces van afstemming van posten door transacties automatisch te matchen met facturen, bonnetjes en andere documentatie, waardoor handmatige afstemming minder nodig is. Onze krachtige OCR-technologie haalt vitale informatie uit facturen, verbetert de nauwkeurigheid en maakt handmatige gegevensinvoer overbodig. Afstemming wordt een naadloos en efficiënt proces, dat tijd bespaart en fouten vermindert.

  6. Omgaan met verschillende belastingtarieven:

  Onze functie voor posten en directe integraties bieden ook ruimte voor verschillende belastingtarieven voor verschillende items op een factuur. Financiële professionals kunnen aangepaste belastingtarieven toewijzen aan elke post, waardoor nauwkeurige belastingberekeningen worden gegarandeerd en afstemming wordt vereenvoudigd.

  Voorbeelden en best practices voor succesvol gebruik van balansposten

  Voorbeeld 1: Verbeterde uitgaventracering

  Een marketingbureau vond het een uitdaging om uitgaven voor verschillende campagnes en klantprojecten bij te houden. Ze gebruikten handmatige spreadsheets en hadden geen duidelijk zicht op uitgavenpatronen. Door onze postfunctie te implementeren, konden ze uitgaven automatisch categoriseren per project en uitgavengegevens in realtime bekijken. Hierdoor konden ze de uitgaven beter bewaken en budgetten nauwkeuriger toewijzen.

  Voorbeeld 2: Verhoogde efficiëntie en nauwkeurigheid

  Een non-profitorganisatie gebruikte papieren bonnetjes en handmatige gegevensinvoer om kosten te beheren. Dit proces was tijdrovend en foutgevoelig. Door onze postfunctie en OCR-technologie voor geautomatiseerde gegevensextractie te gebruiken, kunnen ze handmatige gegevensinvoer elimineren en de kans op fouten aanzienlijk verkleinen. Hierdoor konden ze zich richten op meer missiekritische activiteiten, zoals fondsenwerving en programmabeheer.

  Voorbeeld 3: Gestroomlijnde afstemming

  Een detailhandelsbedrijf had moeite om de kosten voor vergoedingen voor werknemers en betalingen aan leveranciers op elkaar af te stemmen. Met onze geïntegreerde functie konden ze transacties matchen met facturen en het afstemmingsproces automatiseren. Dit stroomlijnde hun boekhoudprocessen en verbeterde de nauwkeurigheid, waardoor ze weloverwogen beslissingen konden nemen op basis van actuele gegevens.

  Stappen om een effectieve postrapportage te implementeren

  Hoewel de voordelen van onze postfunctie duidelijk zijn, moet je deze effectief implementeren om de impact te maximaliseren.

  Hier volgen enkele praktische tips om onze postfunctie effectief te implementeren:

  Stap 1: Definieer duidelijke categorisatieregels

  Ontwikkel duidelijke regels voor het categoriseren van uitgaven, zoals standaardcategorieën en boekhoudcodes. Zorg ervoor dat deze regels in de hele organisatie worden geautomatiseerd en gemakkelijk te begrijpen zijn. Dit zal helpen om het categorisatieproces te standaardiseren en de nauwkeurigheid te verbeteren.

  Stap 2: Gebruik aangepaste rapportage

  Met onze aangepaste rapportagefunctie kunnen financiële professionals postgegevens bekijken op de manier die het meest logisch is voor hun organisatie. Gebruik deze functie om rapporten te maken die zinvolle inzichten geven in uitgavenpatronen, budgetgebruik en mogelijke kostenbesparingsmogelijkheden.

  Stap 2: Zet OCR-technologie in

  OCR-technologie kan je helpen de gegevensinvoer te automatiseren door belangrijke informatie uit bonnen en facturen te halen. Dit vermindert de kans op fouten aanzienlijk en bespaart tijd. Zorg ervoor dat je ontvangsten facturen tijdig uploadt naar het platform om optimaal te profiteren van deze functie.

  Stap #4: Stel goedkeuringsworkflows in

  Stel duidelijke goedkeuringsworkflows in voor uitgavenbeheer om ervoor te zorgen dat je transacties op de juiste manier controleert en autoriseert. Dit helpt fraude te voorkomen, verantwoording te verbeteren en naleving van interne controlestandaarden te behouden.
  Stap #5: Controleer de uitgaven regelmatig
  Controleer regelmatig de uitgaven per post voor effectief uitgavenbeheer. Gebruik ons platform om uitgaven in realtime te controleren en onmiddellijk afwijkingen of anomalieën te identificeren. Dit zorgt ervoor dat je snel corrigerende maatregelen kunt nemen en budgetten effectief kunt gebruiken.

  Geef boekhouding per post een boost met Payhawk

  Onze functies voor balansposten (en directe integraties) helpen financiële teams om nog meer uitgavengegevens te krijgen voor boekhouding en analyse.

  Plus met geavanceerde OCR-gebaseerde ontvangstbewijzen, betaalkaarten met ondersteuning voor meerdere valuta en krachtige software voor uitgavenbeheer, stellen we financiële teams in staat om het beheer van zakelijke uitgaven opnieuw uit te vinden.

  Plan een demo vandaag als je wilt ontdekken hoe gedetailleerde categorisatie van uitgaven en realtime afstemming je bedrijf kunnen helpen zichtbaarheid en controle over uitgaven te krijgen.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Jun 25, 2024

  Loading...

  Jun 25, 2024

  Loading...

  Jun 25, 2024

  Loading...