Dec 30, 2023
Leestijd: 5 minuten

Hoe te navigeren door het financiële landschap van 2024: Een gids voor CFO's

Navigeren door het financiële landschap van 2024
Samenvatting

Ontvang de nieuwste planningsinzichten voor 2024 van medeoprichter en CFO van Payhawk, Konstantin Dzhengozov, en Jorge Lluch, medeoprichter & COO bij Abacum. Ontdek hoe langetermijntrends, uitdagingen bij fondsenwerving, technologie en het bevorderen van wendbaarheid voorop blijven staan bij financiële planning in 2024 in het artikel.

Inhoudsopgave

  In een wereld van marktvolatiliteit en onzekerheid staan CFO's voor ongekende uitdagingen bij het plannen voor de toekomst. Met stijgende rentetarieven en inflatie wordt het steeds moeilijker om fondsen te werven en de kasstroom onder controle te houden. Met zoveel factoren in het spel zijn CFO-strategieën (en tactieken om ze efficiënt uit te rollen) essentieel om efficiënte groei en stabiliteit te stimuleren.

  Lange termijnmacro-economische trends om te overwegen in je volgende financiële planningssessie

  De huidige marktomgeving wordt ongetwijfeld gekenmerkt door volatiliteit en onvoorspelbaarheid. In de afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met een reeks kritieke situaties, waaronder:

  Konstantin Dzhengozov, CFO van Payhawk, en Jorge Lluch, medeoprichter & COO bij Abacum, namen deel aan een recente webinar getiteld "De gids van de CFO voor het stimuleren van efficiënte groei in dit planningsseizoen".

  Konstantin deelde zijn kijk op de huidige volatiele markt, die door velen in de financiële en zakelijke wereld wordt weerspiegeld, en zei:

  "Ik verwacht dat de rentetarieven voor de nabije toekomst hoog zullen blijven, gedurende de komende drie tot vijf jaar. Het is duidelijk dat het tijdperk van eenvoudige, vrijwel kosteloze financiering dat het afgelopen decennium kenmerkte, voorbij is, en we moeten ons voorbereiden op het evoluerende financiële landschap."

  Deze staat van marktonstabiliteit zal nog een tijdje aanhouden. Hoe kun je je bedrijf financieel voorbereiden in tijden van onrust? Laten we beginnen met de basisprincipes van fondsenwerving in crisistijden.

  Hoe planningsprocessen aan te passen voor de 2024-cyclus

  Fondsenwerving in tijden van crisis: Fundamenten voor CFO's

  Fondsenwerving in de huidige markt brengt een unieke reeks uitdagingen met zich mee voor bedrijven. En naarmate het financiële landschap evolueert, worden CFO's geconfronteerd met het navigeren door hoge rentetarieven op durfkapitaal en andere schuldinstrumenten.

  De uitdagingen van fondsenwerving door CFO's in 2024 en hoe deze tegen te gaan

  Hoge rentetarieven, gebrek aan vertrouwen bij investeerders en andere macro-economische factoren zijn de afgelopen twee jaar toegenomen. En het onzekere economische klimaat en de marktvolatiliteit hebben investeerders voorzichtiger en selectiever gemaakt.

  De rol van de CFO en het financiële team is nu belangrijker dan ooit. Gezien de uitdagende achtergrond moet de rol van de financiële functie een proactieve aanpak aannemen en strategieën implementeren die investeerders aantrekken, zelfs in onzekere tijden.

  Wat kun je als CFO of financieel leider doen om het bovenstaande te bereiken, zelfs in onzekere tijden?

  Praktische tips voor fondsenwerving in onzekere tijden:

  1. Benut het unieke waardevoorstel van je bedrijf en benadruk hoe je oplossingen inspelen op de huidige marktbehoeften, tegengaan van negatieve trends.
  2. Toon je veerkracht en aanpassingsvermogen om vertrouwen te wekken bij potentiële investeerders.
  3. Neem een stap terug, evalueer de financiële activiteiten van de organisatie en focus op het doen van voorstellen voor verbetering in elke afdeling van je organisatie.

  Met de recente negatieve trends in de financiën zijn CFO's nu bijna overal mede verantwoordelijk, waarbij ze een realistische beoordeling bieden van de huidige stand van zaken, wat er op de horizon ligt en hoe het beste koers kan worden gezet voor de toekomst.

  Wat betekent dit voor CFO's?

  Hoewel de algehele marktomstandigheden er de komende maanden misschien niet optimistisch uitzien, is één ding zeker: Een stevige grip op financiën is van het grootste belang.

  CFO's moeten diep betrokken zijn bij de dagelijkse activiteiten van hun bedrijven om een aantrekkelijk financieel beeld volledig te begrijpen en te presenteren, en het vertrouwen van belanghebbenden in de toekomstige koers van het bedrijf te versterken.

  Meer strategische betrokkenheid en een samenwerkingsgerichte aanpak zullen CFO's en financiële leiders een alomvattend begrip geven van de werking van het bedrijf en hen in staat stellen geïnformeerde financiële beslissingen te nemen, inzichten te bieden, veranderingen door te voeren en meer.

  Hoe kan jouw financiële technologiestack je helpen om het huidige economische landschap te navigeren?

  De tools en technologieën die door CFO's en hun teams worden gebruikt, zijn (en blijven) enorm belangrijk om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kunnen. Top-CFO's onthullen dat ze 6,6% van de bedrijfsbesparingen realiseren met uitgavenbeheertechnologie.

  Nieuwe tools voor uitgavenbeheer zijn een grote hulp voor hedendaagse bedrijven. Ze maken de operaties soepeler en sneller, cruciaal in een snel veranderende, competitieve markt. Bij Payhawk biedt onze software voor uitgavenbeheer realtime controle over financiën, terwijl slimme prognosetools zoals Abacum je kunnen helpen om snel te plannen en aan te passen in onzekere tijden.

  De keuze van de oplossingsstack van de CFO heeft een aanzienlijke invloed op het vermogen van de organisatie om nauwkeurige gegevens te verkrijgen, diepgaande analyses uit te voeren, diverse scenario's te creëren, beslissingen te nemen en snel te handelen. Bovendien helpt het om de planningscyclus vloeiender te maken, dus het is essentieel om deze oplossingen voor zakelijk uitgavenbeheer te integreren.

  Hulpmiddelen om door een turbulent financieel landschap te navigerenHulpmiddelen om door een turbulent financieel landschap te navigeren

  Hoe speelt het aantal werknemers in op het moderne financiële landschap?

  Konstantin en Jorge zijn het erover eens dat de relevantie van het aantal werknemers en het bijhouden van aanwervingsplannen in bedrijven, vooral in de context van SaaS-bedrijven, erg belangrijk is. Ze delen dat in SaaS en soortgelijke industrieën het aantal werknemers vaak een aanzienlijk deel van de operationele kosten uitmaakt, soms zelfs tot zeventig procent.

  Konstantin vermeldt dat we bij Payhawk nauwlettend op dit aspect letten. Onze aanpak hangt nauw samen met de doelstellingen van het bedrijf, de omzettrends en de algehele groeitrajectorie.

  Gebruik van capaciteitsplanningsmodellen voor effectieve budgettering van werknemers

  Konstantin legt uit:

  Intern hebben we aanzienlijke tijd besteed aan het ontwikkelen van een capaciteitsplanningsmodel voor elke bedrijfsfunctie. Aangezien het aantal werknemers doorgaans een aanzienlijk deel van onze operationele kosten vertegenwoordigt, dient het als een fundament en een kritieke factor die onze schaalbaarheid beïnvloedt

  Om dit te illustreren, laten we eens kijken naar onze ondersteunings- en compliancefuncties en hoe we effectieve wervingsworkflows hebben opgezet via capaciteitsplanning:

  1. We hebben capaciteitsplannen en -modellen opgebouwd voor onze ondersteunings- en complianceprocessen.
  2. Deze modellen hebben de maximale capaciteit vastgesteld die een team aankan (bijv. X klanten per maand), rekening houdend met huidige en toekomstige klantverwachtingen.
  3. Op basis van deze modellen hebben we teamcapaciteiten gepland in verschillende gebieden waar we actief zijn, waardoor het afsluiten van het jaar en het budgetteren voor het volgende eenvoudiger wordt.
  4. Deze aanpak is uitgebreid naar verkoop, marketing en R&D, wat heeft geleid tot voorspelbaardere bedrijfsresultaten.

  Deze vier stappen hebben ons geholpen interne financiële planningsworkflows vloeiender en efficiënter te maken.

  Het sleutel tot het ontwikkelen van dergelijke capaciteitsplanningsmodellen ligt in het verkrijgen van expertise in hoe jouw bedrijf werkt en wendbaar blijven in je analyse naarmate aannames en omstandigheden snel evolueren.

  Regelmatige analyse, aanpassing en samenwerking binnen afdelingen helpen om aannames van het capaciteitsplanningsmodel te begrijpen en te herzien, waardoor het nauwkeuriger wordt.

  Hoe pas je jouw capaciteitsplanningsmodel aan naarmate je groeit?

  Voor Payhawk en veel andere bedrijven is de verschuiving van het tijdperk van eenvoudige, goedkope financiering naar een van efficiënte groei een cruciale transformatie geweest.

  Efficiëntie staat nu voorop in onze benadering om het bedrijf te laten groeien. Het behouden van cash en zorgen voor een gezonde operationele reserve om onze doelstellingen te halen, heeft topprioriteit. Efficiëntie is een van onze leidende principes en in actie omvat dit een grondige analyse van al onze afdelingen, het bekijken van onderliggende kosten, ervoor zorgen dat elke nieuwe aanwerving de investering waard is en positief bijdraagt aan onze algehele ROI van digitale transformatie.

  Het hebben van een wervingsplan of budget betekent niet automatisch uitgaven of aanwerving. Het volgen en evalueren van bedrijfsprestaties zijn cruciaal. We moeten voorzichtig zijn met uitbreiding van het personeelsbestand in lijn met marktsignalen, tractie en interne bewegingen op het gebied van menselijke hulpbronnen. Te veel aanwerving zonder voldoende vraag kan onnodige lasten leggen op het bedrijf met betrekking tot inwerken, training en het verzekeren van zinvol werk voor nieuwe medewerkers.

  De beste manier om dit wervingsplan bij te houden, is door volledige controle te hebben over alle goedgekeurde toevoegingen aan het personeelsbestand.

  Daarom houden we gedurende het jaar nauwlettend toezicht op ons plan en passen we dit aan op basis van marktfeedback en onze prestaties. Elke afwijking van het budget vereist een grondig rechtvaardigingsproces. Degenen die extra aanwerving voorstellen, moeten de noodzaak uitleggen, hoe het problemen zal oplossen, en waarom het de meest geschikte oplossing is.

  Het hebben van een team van getalenteerde mensen is essentieel voor het succes van elk bedrijf. Maar het is belangrijk te onthouden dat het toevoegen van steeds meer mensen niet altijd het antwoord is. En je moet ook leunen op tools en initiatieven, zoals automatisering van uitgavenbeheer of alternatieve wervingsbenaderingen, om efficiëntie te bevorderen.

  Maandelijkse prognoses gebruiken om flexibiliteit in de financiële planning te brengen

  Sinds het begin van Payhawk hebben we een rigoureus systeem opgezet met strikte deadlines voor maandafsluiting, het rapporteren van actuele gegevens en het bijwerken van onze financiële modellen. Deze aanpak draait om maandelijkse roll-forward prognoses, waarbij de actuele financiële gegevens in onze modellen worden opgenomen.

  Wat is roll-forward prognose?

  Roll-forward forecasting is een krachtige financiële managementtechniek waarmee bedrijven hun financiële prestaties in de toekomst kunnen projecteren door voort te bouwen op bestaande gegevens en trends. Het is alsof je een momentopname maakt van je huidige financiële situatie en deze als uitgangspunt gebruikt om te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.

  In tegenstelling tot statische prognoses, waarbij je elke keer vanaf nul begint, houdt roll-forward forecasting rekening met de laatste actuele gegevens en wordt de prognose dienovereenkomstig bijgewerkt. Deze dynamische aanpak zorgt ervoor dat je prognoses altijd up-to-date en in lijn zijn, vooral in het steeds veranderende zakelijke landschap van vandaag.

  Ons businessplan en model zijn opzettelijk zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met kritische aannames en waargenomen trends. Dankzij deze flexibiliteit kunnen we de prestaties van het bedrijf extrapoleren over een periode van twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden, wat van onschatbare waarde is bij het voorbereiden van fondsenwervingsactiviteiten.

  Of het nu gaat om het delen van een driejarenplan met investeerders of potentiële partners of om het teruggaan in de tijd om potentiële trends te identificeren, de toegang tot toegankelijke en zeer nauwkeurige gegevens die via dit model zijn verzameld, verschaften ons het inzicht dat nodig is om te anticiperen op hoe veranderingen van invloed zullen zijn op belangrijke prestatie-indicatoren zoals cash burn rate en omzetgroei.

  Navigeren door het financiële landschap van 2024Navigeren door het financiële landschap van 2024

  Hoe pas je deze CFO-strategieën toe op andere bedrijfsgebieden buiten financiën?

  Samenwerking is essentieel! Als CFO's en financiële leiders moeten jullie collaboratieve processen creëren die jullie helpen snel te leren en aan te passen. Besef dat wanneer je het budget of de prognose voor je bedrijf vaststelt, je in feite prestatiedoelen voor het bedrijf bepaalt.

  Uiteindelijk draait samenwerking om gesprekken die draaien om geleerde lessen, verwachte resultaten versus werkelijke resultaten, en eventuele daaropvolgende acties. Door deze benadering zullen je financiële planningsmodellen effectiever worden, wat je zal helpen om aannames van het model op tijd te rechtvaardigen (of te weerleggen).

  Hier zijn enkele vragen die je de volgende keer aan de eigenaren van afdelingen zou kunnen stellen:

  • Wat heb je geleerd als je je doelen niet hebt behaald?
  • Wat zijn de dingen die je in retrospectief zou kunnen veranderen?
  • Wat verwacht je dat er gebeurt als je deze verandering doorvoert?
  • Ga je nieuwe doelstellingen formuleren?

  Verder dan alleen plannen of doelen stellen, is het belangrijk om het verbeteren van de prestaties van het bedrijf tot een gezamenlijke inspanning te maken. Door een mentaliteit van leren en aanpassen te stimuleren, kunnen bedrijven zich losmaken van starre jaarlijkse budgetten naar meer flexibele processen.

  Maar hoe maak je deze verschuiving werkelijkheid? Om deze verandering in gang te zetten, moeten mensen in je organisatie de financiële afdeling niet alleen zien als speurders naar fouten of bonnenjagers. In plaats daarvan moeten ze jullie zien als katalysatoren voor positieve verandering en verbeteringen in financiële processen.

  Hoe je groei in onzekere tijden kunt versterken met uitgavenbeheer van Payhawk

  Het huidige zakelijke landschap kan somber lijken voor CFO's. Maar hier bij Payhawk zien we het als een kans om je financiële workflows soepeler te maken, waardoor je beter kunt reageren op marktfluctuaties.

  Hier is een samenvatting van de rol van de CFO bij het beheren van onzekerheid en onze belangrijkste aanwijzingen voor acties die je zou kunnen ondernemen:

  • Krijg waardevolle inzichten van brancheleiders over langetermijntrends en financieringsuitdagingen en maak gebruik van technologie in financiële planning.
  • Neem een proactieve en flexibele aanpak in financiële planning aan en implementeer strategieën om investeerders aan te trekken, zelfs in onzekere tijden.
  • Verbeter en update je tech-stack, aangezien je gekozen software voor uitgavenbeheer cruciaal zullen zijn om te gedijen, zelfs in de huidige en toekomstige marktdynamiek.
  • Gebruik capaciteitsplanningsmodellen om effectief het budget voor personeelsbestand te beheren en af te stemmen op de doelen en groeitraject van het bedrijf (en gebruik ze voor betere personeelsplanning).
  • Implementeer roll-forward forecasting om je te helpen bij het voorspellen van financiële prestaties.
  • Stimuleer een cultuur van voortdurende verbetering en interdepartementale samenwerking voor effectievere financiële planning.
  • Kies een agile aanpak en neem flexibele technologie aan om snellere toegang te krijgen tot inzichtelijke gegevens en om alignment te bereiken binnen de organisatie.
  • Standaardiseer definities, communiceer gegevensverzamelingsprocessen en gebruik een single-source-of-truth systeem voor financiële rapportage.

  Om dieper in te gaan op deze onderwerpen en deskundig inzicht te krijgen, bekijk de volledige webinar, The CFO's Guide to driving efficient growth this planning season.

  En als je klaar bent om je financiële processen te versterken, tijd te besparen en volledig inzicht te krijgen in uitgaven met een goede software voor uitgavenbeheer, boek dan vandaag nog een demo.

  Trish Toovey - Content Director bij Payhawk - Het financiële systeem van morgen
  Trish Toovey
  Senior Contentmanager
  LinkedIn

  Trish Toovey werkt in de markten van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om content te creëren bij Payhawk. Ze kan alles aan, van advertentieteksten tot videoscenario's, en steunt op een zeer gevarieerde achtergrond in copywriting en contentcreatie voor de financiële, mode- en reisindustrie.

  Bekijk alle artikelen van Trish →
  Jun 19, 2024

  Loading...

  Jun 19, 2024

  Loading...

  Jun 19, 2024

  Loading...